Fritz Røeds minnefond

Fondets formål er å fremme interesse og forståelse for billedkunst, kunsthåndverk og Fritz Røeds kunstneriske virksomhet spesielt, gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom og Norge og Italia.

Fondet har satt i gang en pengeinnsamling til finansiering av oppussingen av Atelieret Santa Catherina og tilrettelegging for kulturaktiviteter i Fritz Røeds ånd! Ønsker du å være med å bidra?

Det deles ut et stipend hvert annet år. Stipendet deles ut til en kunstner for studieopphold i Villa Faraldi, eller formidling av Fritz Røeds kunstneriske virksomhet (utstilling, dokumentasjon o.l.). Det kan også avsettes midler til andre formål som er i overenstemmelse med stiftelsens formål.

Neste søknadsfrist for stipendopphold er 02. mai 2024, for opphold i 2025.

Tidligere tildelinger:

 • 2020:
  Mattias Härenstam
 • 2018:
  Morten Slettemeås
 • 2016:
  Line Anda Dalmar
 • 2014:
  Christine Aspelund
 • 2012:
  Marian Heyerdahl – Villa Faraldi Stipendet 2012
  Elizabeth Croft – S. Catherina Arbeidsstipend 2012
 • 2010:
  2. generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi
  Gabriella Göransson, Thomas Widerberg og Nico Widerberg
 • 2008:
  Ulla Mari Brantenberg