Fritz Røeds minnefond

Fondets formål er å fremme interesse og forståelse for billedkunst, kunsthåndverk og Fritz Røeds kunstneriske virksomhet spesielt, gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom og Norge og Italia.

Fondet har satt i gang en pengeinnsamling til finansiering av oppussingen av Atelieret Santa Catherina og tilrettelegging for kulturaktiviteter i Fritz Røeds ånd! Ønsker du å være med å bidra?

Det deles ut et stipend hvert annet år. Stipendet deles ut til en kunstner for studieopphold i Villa Faraldi, eller formidling av Fritz Røeds kunstneriske virksomhet (utstilling, dokumentasjon o.l.). Det kan også avsettes midler til andre formål som er i overenstemmelse med stiftelsens formål.

Tidligere tildelinger:

2020:
Mattias Härenstam

2018:
Morten Slettemeås

2016:
Line Anda Dalmar

2014:
Christine Aspelund

2012:
Marian Heyerdahl – Villa Faraldi Stipendet 2012
Elizabeth Croft – S. Catherina Arbeidsstipend 2012

2010:
2. generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi
Gabriella Göransson, Thomas Widerberg og Nico Widerberg

2008:
Ulla Mari Brantenberg

Fondets styre består av:

  • 3 representanter for Fritz Røeds familie
  • 1 advokat oppnevnt av familien
  • 1 billedkunstner oppnevnt av familien
  • Time kommune kan ha en observatør i fondet forutsatt at kommunen dekker leien for Capella S. Catherina. Hvis dette samarbeidet avsluttes trer representanten ut av styret.

Alle styremedlemmer oppnevnes av familien Røed.

Styret består fra 2017 av:

Styreleder: Kristin Rannei Røed

Nestleder: Karoline Røed Tønnesen

Styremedlemmer: Luis Røed Marroquin, Harald Bruno Ciarlo og Gabriella Eli Gøransson

Observatør: Unni Sirevåg Lende fra Time kommune

Kontakt: stipend@frfond.no