Fritz Røeds minnefond

Fondets formål er å fremme interesse og forståelse for billedkunst, kunsthåndverk og Fritz Røeds kunstneriske virksomhet spesielt, gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom og Norge og Italia.

Det deles ut et stipend hvert annet år. Stipendet deles ut til en kunstner for studieopphold i Villa Faraldi, eller formidling av Fritz Røeds kunstneriske virksomhet (utstilling, dokumentasjon o.l.). Det kan også avsettes midler til andre formål som er i overenstemmelse med stiftelsens formål.

Tidligere tildelinger:

2008:
Ulla Mari Brantenberg

2010:
2. generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi
Gabriella Göransson, Thomas Widerberg og Nico Widerberg

2012:
Marian Heyerdahl – Villa Faraldi Stipendet 2012
Elizabeth Croft – S. Catherina Arbeidsstipend 2012

2014:
Christine Aspelund

2016:
Line Anda Dalmar

2018:
Morten Slettemeås

2020:
Mattias Härenstam

Fondets styre består av:

  • 3 representanter for Fritz Røeds familie
  • 1 advokat oppnevnt av familien
  • 1 billedkunstner oppnevnt av familien
  • Time kommune kan ha en observatør i fondet forutsatt at kommunen dekker leien for Capella S. Catherina. Hvis dette samarbeidet avsluttes trer representanten ut av styret.

Alle styremedlemmer oppnevnes av familien Røed.

Styret består fra 2017 av:

Styremedlemmer: Mikael Alejandro Røed Marroquin, Harald Bruno Ciarlo og Gabriella Eli Gøransson

Nestleder: Karoline Røed Tønnesen

Styreleder: Kristin Rannei Røed

Observatør: Unni Sirevåg Lende fra Time kommune

Kontakt: stipend@frfond.no