Tildeling av Villa Faraldi stipendet for 2014.

Villa Faraldistipendet 2014 er tildelt billedhuggeren Christine Aspelund.

Aspelund arbeider i atelieret S. Catherina fra 19. juni og ut juli. Hun hadde også et arbeidsopphold I Villa I mars/april i år.

Lørdag 19. Juli er det visning og vernissasje i Atelier S. Catherina.

Samme kveld gir hennes mann pianisten Per Karang en konsert.

For nærmere informasjon gå inn på www.villafaraldifestival.com

Stipendet for 2014 ble utlyst til Norsk Billedhoggerforenings medlemmer.

Fondets formål er å fremme interesse og forståelse for billedkunst, kunsthåndverk og Fritz Røeds kunstneriske virksomhet spesielt, gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom og Norge og Italia.

Fondet samarbeider med Time kommune, Norge og Comune di Villa Faraldi, Italia.

Stipendmottakeren får et arbeidsstipend pålydende  NOK 10 000,-  samt 2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia. Oppholdet inkluderer losji og arbeidsmuligheter i atelieret Santa Catherina. Det gamle tidligere kapellet er brukt som atelier av flere nordiske kunstnere siden begynnelsen av 1970 tallet, deriblant Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Göransson, Bengt Ohlsson med flere.

Christine Aspelund er en figurativ skulptør. Hun er utdannet ved Statens Kunstakademi (Avdeling for Skulptur under István Lisztes m. fl.). Statens håndverks- og Kunstindustriskole (Institutt for Keramikk under Ole Lislerud, Arne Åse m.fl. og spesialisering i klassisk modellér v. Institutt for Form under Eilif Mikkelsen).

Tematisk ønsker hun å si noe om det å være menneske i en kropp, – om kroppslighet og diffuse emosjonelle tilstander og menneskekroppens sårbarhet. Aspelund har allerede jobbet flere år I Italia, og med hennes utgangspunkt passer hun svært godt inn i fondets formål. Vi tror at oppholdet vil gi et gjensidig utbytte bade for kunstneren og for Villa Faraldi. Se også hjemmesiden www.christineaspelund.com

Tidligere stipendmottakere er:

2012  Marian Heyerdahl

2010  2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi:

Gabriella Göransson, Thomas Widerberg og Nico Widerberg

2008  Ulla Mari Brantenberg

 

Vi er stolte av å tildele  billedhuggeren Christine Aspelund  Villa Faraldi stipendiet 2014.

Stipendutlysning 2014

Fritz Røeds Minnefond (FRfondet) utlyser herved Villa Faraldistipendet for 2014.

Stipendet skal gå til en norsk kunstner eller kunsthåndverker og deles ut hvert annet år. I år er det mulighet for NBFs medlemmer å søke. Stipendet administreres av Stiftelsen Fritz Røeds Minnefond. Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia:

Stipendmottaker får:

ARBEIDSSTIPEND: pålydende NOK 10 000.

2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia, i mai – juni 2014. Oppholdet inkluderer:

  • ATELIER: Det gamle nedlagte kapellet Santa Catherina er brukt som atelier siden begynnelsen av 1970 tallet av flere nordiske kunstnere, deriblant Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Göransson og Bengt Ohlson med flere. Kapellet stilles til rådighet under oppholdet.
  • LOSJI: Villa Faraldi kommune stiller enkel losji til disposisjon. Tilgang til felles kjøkken og bad. Egner seg ikke for familier med barn. (kost ikke inkludert). FRfondet kan, hvis ønskelig, formidle leie av bolig med høyere standard.

De nordiske Villa Faraldikunstnerne har alltid vært en integrert del av det sosiale liv i landsbyen. Det vil bli satt pris på om stipendiaten søker å videreføre denne tradisjonen, – for eksempel ved at innbyggerne inviteres til et atelierbesøk eller lignende under oppholdet.

Søknadsfrist 15. april 2013 til stipend@frfond.no

Kun digitale søknader mottas og må inneholde:

  • Begrunnet interesse for hvorfor du vil søke stipend. Maks to A4 sider.
  • CV
  • Maks 10 bilder av kunstneriske verk/prosjekt. Ikke større en 1MB