Styret

Styrets leder: Kristin Rannei Røed (Telefon: 957 01 168)

Nestleder: Karoline Røed Tønnesen

Styremedlemmer: Harald Bruno Ciarlo, Gabriella Eli Göransson & Luis Emilio Røed Marroquin

Varamedlem: Mikael Alejandro Marroquin

Observatør: Unni Sirevåg Lende (Time kommune)

Kontakt: stipend@frfond.no

Fondets styre består av:

  • 3 representanter for Fritz Røeds familie
  • 1 advokat oppnevnt av familien
  • 1 billedkunstner oppnevnt av familien
  • Time kommune kan ha en observatør i fondet forutsatt at kommunen dekker leiekostnadene for Capella S. Catherina. Hvis dette samarbeidet avsluttes trer representanten ut av styret.

Alle styremedlemmer oppnevnes av familien Røed.

Stiftelsen Fritz Røeds Minnefond, konto nr. 3207 34 73496, IBAN: NO78 3207 3473 496, Bankforbindelse: Sparebank 1 SR-Bank

Tlf. +47 957 01 168,
adresse: c/o Kristin Røed,
Motellveien 6B, 3148 Hvasser,
org.nr. 887 615 632.