Utsettelse av årets stipendopphold og – utstilling på grunn av Koronavirus utbruddet.

Kjære Villa Faraldi venner og samarbeidspartnere

Etter å ha fulgt utviklingen i forbindelse med Koronaviruset i noen uker har Stiftelsen Fritz Røeds Minnefond nå avtalt med kunstneren Mattias Härenstam at hans stipendopphold og utstilling i Villa Faraldi utsettes ett år, til våren og sommeren 2021. NY UTSETTELSE TIL 2022.

Bakgrunnen er den uoversiktelige situasjonen med hensyn til Koronavirus i Nord Italia.

Pr. idag er kulturarrangementer, messer og skoler stengt i Liguria. Det er meldinger om at skolene skal etter planen åpne igjen førstkommende mandag 9. mars, men det har allerede vært utsatt et par ganger. Kunstneren Mattias Härenstam er positiv til å utsette oppholdet ett år. Hans ønske er å samarbeide med lokale krefter og oppsøke fagmiljøer i regionen, noe som ikke er så hyggelig i disse dager.

For FRfondets del er det nok av oppgaver i forbindelse med innsamling av penger til og oppfølging av oppgradering og vedlikehold i Atelier S. Caterina og losji for stipendkunstner. I tillegg raste en del av adkomstveien til S. Caterina ut under et uvær i desember. Kommunen vil utbedre veien i løpet av våren (jeg har hørt i mai) men de venter på sentrale midler til dette.

FRfondet vil arbeide for at utbedring av det elektriske anlegget i S.Caterina og oppgradering av kunstnerens losji kommer på plass i løpet av våren og søke midler fra ulike instanser for det videre oppgraderings og vedlikeholds arbeidet.

Alt i alt forsetter vi arbeidet som planlagt, men stipendoppholdet og utstillingen til Mattias Härenstam er altså utsatt ett år.

Dette var ikke slik vi ønsket, men noen ganger må vi akseptere at ting tar en annen vending enn planlagt. Vi gleder oss til å ta imot Mattias Härenstam i Villa Faraldi våren og sommeren 2021!

Med vennlig hilsen

Kristin Rannei Røed
Styreleder FR fond
Tlf. 957 01 168

Tildeling av Villa Faraldi stipendet 2020

Fritz Røeds Minnefond (FRfondet) har vedtatt å tildele Villa Faraldi stipendet for 2020 til

billedkunstner Mattias Härenstam.

(c) Mattias Härenstam

Stipendmottakeren får:
• Arbeidsstipend på NOK 20 000 og
• Arbeidsopphold i landsbyen Villa Faraldi i Italia, våren og sommeren 2020.

Mattias Härenstam, som arbeider med skulptur, grafikk film og video, arbeider nå med nye skulpturer i mindre skala. Han ser fram til å arbeide i det gamle kapellet Santa Catherina i Villa Faraldi, hvor Fritz Røed og så mange andre kunstnere har arbeidet tidligere.
Som billedhugger er Härenstam opptatt av den lange skulpturhistorien i Italia, helt tilbake til antikken, over renessansen og frem til våre dager med kunstnere som f eks Giuseppe Penone og Jannis Kounellis. Men det er ikke kun den høye «kunstkanon» som interesserer ham – i Italia finnes også en stor og levende håndverkstradisjon for treskjæring. Et materiale han har arbeidet mye med og har et nært forhold til. Juryen setter pris på at Härenstams prosjekt har en god forankring i de genuine mulighetene landsbyen Villa Faraldi kan by på, beliggende midt i en av Italias viktigste olivenregioner. Det skal ihvertfall ikke mangle på tremateriale og vi håper at kunstneren vil ha glede av oppholdet i sitt kunstneriske virke. Kunstneren starter sitt opphold I Villa Faraldi I slutten av april og avslutter med utstilling i Villa Faraldi fra 4. til 11. juli 2020.

Mattias Härenstam er født og har vokst opp i Sverige. Han er utdannet bl.a. ved Kunsthøgskolen i Bergen og bor og arbeider i Oslo.
Gitt kunstnerens svensk/norske bakgrunn er tildelingen også en gest til tidligere svenske og svensk/norske billedkunstnere i Villa Faraldi: Kunstmaleren Bengt Ohlsson, kunstmaler Per Göransson og tekstilkunstner Eli Marie Johnssen som alle har bodd og arbeidet i Villa Faraldi.

Mattias Härenstam har en solid kunstnerisk praksis. Han har de senere årene hatt en rekke separatutstillinger ved blant annet Norske Grafikere 2019, Vigelandsmuseet og Stavanger Kunstmuseum i 2016, deltatt i en rekke kollektivutstillinger bl.a. i Nordnorsk Kunstmuseum og Haugesund Kunstmuseum i 2019, Stavanger Kunsthall, Virsum Konsthall, Fotogalleriet og Hå Gamle Prestegård i 2018.
Han har også utført flere kunstoppdrag i offentlig rom, sist to store treskulpturer ved Universitetet i Bergen. For mer informasjon se hjemmesiden: www.mattiasharenstam.com
FRfondet deler ut Villa Faraldi stipendet hvert annet år, første gang i 2008.
Årets tildeling ble utlyst gjennom Kunstsentrene i Norge og Bryne kunstforening og det kom inn ialt 29 søknader til behandling.

Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia.
Billedhuggeren Fritz Røed (1928 – 2002), kanskje mest kjent for nasjonalmonumentet Sverd I Fjell, ved Hafrsfjord I Rogaland, var født og oppvokst på Bryne på Jæren, senere bosatt I Oslo og I Villa Faraldi I Italia. Bryne var et sted han alltid forble nært knyttet til og Time kommune er idag vennskapskommune med Villa Faraldi kommune, og en god samarbeidspartner for FR–fondets virksomhet.
De nordiske Villa Faraldi-kunstnerne, bl.a. Inger Sitter, Bengt Ohlsson, Franz Widerberg, Per Göransson, Eli Marie Johnssen og Fritz Røed var alle en integrert del av det sosiale liv i landsbyen. Stipendmottakerne oppfordres til å videreføre denne tradisjonen, ved at innbyggerne inviteres til atelierbesøk, åpent atelier, utstilling eller lignende under oppholdet.

Juryen bestod av:
• Gabriella Göransson, styremedlem og billedkunstner,
• Gro Greve, grunnlegger og partner ICArt,
• Kristin Røed, styreleder og kunstformidler.

Tidligere stipendmottakere er:
2018: Morten Slettemeås
2016: Line Anda Dalmar
2014: Christine Aspelund
2012: Marian Heyerdahl (Villa Faraldi stipendet) og
Elizabeth Croft (S. Catherina arbeidsstipend)
2010: 2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi:
Thomas Widerberg, Nico Widerberg og Gabriella Göransson
2008: Ulla Mari Brantenberg

Vi gratulerer Mattias Härenstam med stipendet og ser fram til det videre samarbeidet.

Utlysning av Villa Faraldi stipendet 2020

Fritz Røeds Minnefond (FRfondet) utlyser Villa Faraldi stipendet for 2020.

Stipendet deles ut hvert annet år, første gang i 2008.

I år har fondet valgt å utlyse stipendet gjennom KiN (Kunstsentrene i Norge) og Bryne Kunstforening. Billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Norge kan søke. Kun søknader som oppfyller nedenstående krav til søknad vil bli vurdert.

Stipendet er opprettet av FRfondet. Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia:

Stipendmottaker får:

 • ARBEIDSSTIPEND pålydende NOK 20 000.
 • Inntil 2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia, i perioden mai – juli 2020.
  • Oppholdet inkluderer:
  • ATELIER: Det gamle nedlagte kapellet Santa Catherina er brukt som atelier siden begynnelsen av 1970- årene av flere nordiske kunstnere, deriblant Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Göransson og Bengt Ohlson med flere. Fra tidlig 80-tall var dette Fritz Røeds atelier der han blant annet skapte Hafrsfjord monumentet «Sverd i Fjell». Atelieret stilles til rådighet under oppholdet.
  • LOSJI: Villa Faraldi kommune stiller enkel losji til disposisjon. Tilgang til felles kjøkken og bad. Egner seg ikke for familier med små barn. FR fondet kan, hvis ønskelig, formidle leie av bolig med høyere standard.
  • Kost og reise dekkes IKKE.

De nordiske Villa Faraldi-kunstnerne har lenge vært en integrert del av det sosiale liv i landsbyen. Det vil bli satt pris på om stipendiaten søker å videreføre denne tradisjonen,  for eksempel ved at innbyggerne inviteres til atelierbesøk, åpent atelier, utstilling eller lignende under oppholdet.

Billedhoggeren Fritz Røed (1928 – 2002) var født og vokste opp på Bryne på Jæren, et sted han forble nært knyttet til. Time Kommune er vennskapskommune med Villa Faraldi kommune, og en god samarbeidspartner og viktig bidragsyter til FRfondets virksomhet.

Søknadsfrist 1. november 2019 til stipend@frfond.no

 Krav til søknaden:

 • Kun digitale søknader mottas og søknaden må inneholde:
 • Begrunnelse for hvorfor du vil søke stipendet på maks en halv A4 side.
 • CV
 • Inntil 10 bilder/linker som dokumenterer egen kunstnerisk praksis,
 • Størrelse max 5 M

Juryen består av:

 • Gabriella Göransson, styremedlem og billedkunstner
 • Gro Nesjar Greve, grunnlegger og partner ICArt
 • Kristin Røed, styreleder og kunstformidler

Tidligere stipendmottakere er:

2018:   Morten Slettemeås

2016:   Line Anda Dalmar

2014:   Christine Aspelund

2012:   Marian Heyerdahl (Villa Faraldi stipendet)
Elizabeth Croft (S. Catherina arbeidsstipend)

2010:   2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi
Thomas Widerberg, Nico Widerberg og Gabriella Göransson

2008:   Ulla Mari Brantenberg

Vi tar sikte på å velge stipendmottaker før årsskiftet og forbehold om endringer grunnet uforutsette hendelser.

Velkommen til å sende inn søknad.

Med vennlig hilsen

Fritz Røeds Minnefond
Kristin Røed
Styreleder