Utsettelse av årets stipendopphold og – utstilling på grunn av Koronavirus utbruddet.

Kjære Villa Faraldi venner og samarbeidspartnere

Etter å ha fulgt utviklingen i forbindelse med Koronaviruset i noen uker har Stiftelsen Fritz Røeds Minnefond nå avtalt med kunstneren Mattias Härenstam at hans stipendopphold og utstilling i Villa Faraldi utsettes ett år, til våren og sommeren 2021. NY UTSETTELSE TIL 2022.

Bakgrunnen er den uoversiktelige situasjonen med hensyn til Koronavirus i Nord Italia.

Pr. idag er kulturarrangementer, messer og skoler stengt i Liguria. Det er meldinger om at skolene skal etter planen åpne igjen førstkommende mandag 9. mars, men det har allerede vært utsatt et par ganger. Kunstneren Mattias Härenstam er positiv til å utsette oppholdet ett år. Hans ønske er å samarbeide med lokale krefter og oppsøke fagmiljøer i regionen, noe som ikke er så hyggelig i disse dager.

For FRfondets del er det nok av oppgaver i forbindelse med innsamling av penger til og oppfølging av oppgradering og vedlikehold i Atelier S. Caterina og losji for stipendkunstner. I tillegg raste en del av adkomstveien til S. Caterina ut under et uvær i desember. Kommunen vil utbedre veien i løpet av våren (jeg har hørt i mai) men de venter på sentrale midler til dette.

FRfondet vil arbeide for at utbedring av det elektriske anlegget i S.Caterina og oppgradering av kunstnerens losji kommer på plass i løpet av våren og søke midler fra ulike instanser for det videre oppgraderings og vedlikeholds arbeidet.

Alt i alt forsetter vi arbeidet som planlagt, men stipendoppholdet og utstillingen til Mattias Härenstam er altså utsatt ett år.

Dette var ikke slik vi ønsket, men noen ganger må vi akseptere at ting tar en annen vending enn planlagt. Vi gleder oss til å ta imot Mattias Härenstam i Villa Faraldi våren og sommeren 2021!

Med vennlig hilsen

Kristin Rannei Røed
Styreleder FR fond
Tlf. 957 01 168