Utlysning av Villa Faraldi stipendet 2025

Fritz Røeds Minnefond (FRfond) utlyser med dette Villa Faraldi stipendet for 2025.
Stipendet deles ut hvert annet år, første gang i 2008.
Billedhoggeren Fritz Røed (1928 – 2002) var født og oppvokst på Bryne på Jæren, et sted han forble nært knyttet til hele sitt liv. Time Kommune er, sammen med Villa Faraldi, en god samarbeidspartner og viktig bidragsyter til FRfondets virksomhet.

I år har fondet valgt å utlyse stipendet gjennom Rogaland Kunstsenter. Billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Norge kan søke. Kun søknader som oppfyller nedenstående krav til søknad vil bli vurdert. Kunstnere med tilknytning til Rogaland oppfordres til å søke.

Stipendet er opprettet av FRfondet. Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia.

Villa Faraldi

Stipendmottaker får:

ARBEIDSSTIPEND

pålydende NOK 20 000.
Inntil 2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia, i perioden mai– juli 2025.

Oppholdet inkluderer:

ATELIER:

Det gamle kapellet Santa Catherina er brukt som atelier siden begynnelsen av 1970- årene av flere nordiske kunstnere, deriblant Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Göransson og Bengt Ohlson med flere. Fra tidlig 80-tall var dette Fritz Røeds atelier der han blant annet skapte Hafrsfjord monumentet «Sverd i Fjell» Atelieret har gjennomgått en oppgradering av det elektriske anlegget i 2022/23 bl.a. støttet av BKH. Atelieret stilles til rådighet under oppholdet.

ENKEL LOSJI:

Villa Faraldi kommune stiller enkelt losji til disposisjon. Tilgang til felles kjøkken og bad. Hvitevarer og møbler er betydelig oppgradert i 2022/23. Egner seg ikke for familier med små barn. FR fondet kan, hvis ønskelig, formidle leie av bolig med høyere standard.

Stipendmottakeren må selv dekke:

KOST OG REISE

Kost og reise dekkes ikke, men flere tidligere stipendmottakere har søkt og fått andre reisestipend i tilknytning til oppholdet. Nærmeste flyplass er Nice i Provence/ Frankrike.
Kollektivtrafikken i området er svært begrenset slik at det er en stor fordel om stipendmottakeren disponerer egen bil.

De nordiske Villa Faraldi-kunstnerne har lenge vært en integrert del av det sosiale liv i landsbyen. Det vil bli satt pris på om stipendiaten søker å videreføre denne tradisjonen, for eksempel ved at innbyggerne inviteres til atelierbesøk, åpent atelier, utstilling eller lignende under oppholdet.

Krav til søknaden:

Søknadsfrist: 2. mai 2024

Søknaden sendes til stipend@frfond.no. Kun digitale søknader mottas og søknaden må inneholde:

 • Begrunnelse for hvorfor du vil søke stipendet på maks en halv A4 side.
 • CV
 • Inntil 10 bilder/linker som dokumenterer egen kunstnerisk praksis,
 • Størrelse max 5 MB
 • Par og grupper kan sende felles søknad (må ev. dele stipendbeløpet).

Juryen for Villa Faraldi stipendet 2025 består av:

 • Gabriella Göransson, styremedlem og billedkunstner
 • Kristin Røed, styreleder og kunstformidler
 • Luis Emilio Røed Marroquin (student v/ kunstakademiet I Malmø)
 • Karoline Røed Tønnesen, grafisk designer og nestleder i styret
 • En kunstner oppnevnt av Rogaland Kunstsenter

Tidligere stipendmottakere er:

2023: Mattias Härenstam
2018: Morten Slettemeås
2016: Line Anda Dalmar
2014: Christine Aspelund
2012: Marian Heyerdahl (Villa Faraldi stipendet)
2012: Elizabeth Croft (S. Catherina arbeidsstipend)
2010: 2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi (Thomas Widerberg, Nico Widerberg og Gabriella Göransson)
2008: Ulla Mari Brantenberg

Velkommen til å sende inn søknad!

Med vennlig hilsen
Fritz Røeds Minnefond

Il nascondiglio / The hiding place 

Mattias Härenstam

mostra Aperta 

9-16 luglio 2023 orario: 18:00 – 22:00

Centro Culturale Fritz Røed, Villa Faraldi


8 luglio21:00: INAUGURAZIONE

Ambasciatore di Norvegia in Italia, Johan Vibe

Musica:  Andreas Wetås Jara (violoncello ) e Elisabeth Wetås Jara (violino)

Seguirà Rinfresco


12 luglio – 21:00: Artist  talk


16 luglio21:00: Finale


La fondazione Fritz Røed in cooperazione de :

Comune di Villa Faraldi (IT) e Time kommune (NO)

Centro Culturale Fritz Røed, Via Felice Cascione 4, Villa Faraldi

Il nascondiglio / Skjulestedet

Vi ønsker alle venner naboer, tilreisende og kunstinteresserte velkommen til åpning årets stipendutstilling i Villa Faraldi

Il nascondiglio / skjulestedet

Av stipendkunstneren Mattias Härenstam

Lørdag 8. juli kl. 21.00 blir det offisiell åpning ved Norges ambassadør til Italia Johan Vibe.

Sted:

Centro Culturale Fritz Røed, Via Felice Cascione  4, Villa Faraldi

musikalsk innslag ved Andreas Wetås Jara (violoncello) og Elisabeth Wetås Jara (violino)

Villa Faraldi kommune stiller med forfriskninger.

Utstillingsperiode: 8. – 16. juli 2023

Åpningstider: 18 – 22

Øvrig program:

12. juli kl. 21.00: Kunstnersamtale /artist talk

16. juli kl. 21:00: Finissasje

Med Villa Faraldi i hjertet sommeren 2022

Con Villa Faraldi nel cuore

Cappella Santa Caterina è stata fondata come studio congiunto per Inger Sitter, Franz Widerberg, Fritz Røed, Per Göransson ed Eli Marie Johnsen alla fine degli anni ‘70.

Non solo artisti visivi, ma anche altri operatori culturali hanno vissuto a Villa Faraldi come regista, esperto di cinema e conduttore Pål Bang-Hansen, il giornalista Jon Lie e il poeta Kolbein Falkeid. Sebbene ci concentriamo principalmente sugli artisti visivi, il programma contiene anche un omaggio a Pål, Jon e Kolbein che a modo loro hanno lasciato il segno nella vita di Villa Faraldi.

Il progetto si occupa dell’emergere di una “colonia di artisti” norvegese a Villa Faraldi. Come in tutte le leggende, ne esistono diverse versioni. Abbiamo fatto la nostra selezione, ma non vediamo l’ora di sentire tutte le altre versioni dai nostri amici e vicini di Villa Faraldi. Lo scopo del progetto è innanzitutto portare la storia alle nuove generazioni a Villa Faraldi, mettere in luce l’intuizione e la comprensione dell’incontro tra culture diverse nei nostri contemporanei multiculturali, e non ultimo il significato di questo incontro per lo sviluppo dell’arte contemporanea.

Non vediamo l’ora di incontrare e ricordare vecchi e nuovi amici di Villa Faraldi.

Programma 2022:

9 Luglio alle 21.00 – 23.00

Inaugurazione de la mostra documentazione e arte

«Con Villa Faraldi nell cuore»

I primi artisti norvegesi a Atelier Cappella S. Caterina a Villa Faraldi. Inger Sitter, Frans Widerberg, Fritz Røed, Eli Marie Johnsen e Per Göransson.

Rinfresco.

10 –  13 e 15 – 17 Luglio ore 17.00 – 19.00 e ore 21.00 – 23.00

La mostra «Con Villa Faraldi nel cuore»

14 Luglio – ore 21.00

«Cinema Paradiso»

Regia: Giuseppe Tornatore
Musica: Ennio Morricone e Andrea Morricone
Produttore: Franco Cristaldi
Un film sull´amicizia, sull´amore per il cinema e sui ricordi.

Visione all´aperto sulla parete dell’Atelier S. Caterina. Sedie limite riservato per anziani. Porta un cuscino su cui sederti per terra.

17 Luglio alle 21.00 – 23.00

«Una serata di poesia e di ricordi»

Unn Falkeid legge poesie di suo padre Kolbein Falkeid in Italiano e norvegese, dal libero Orizonte, una raccolta di poemi che riguarda Villa Faraldi.

Dopo convidiamo storie degli anni 1970 – 80 – 90 a Villa Faraldi.

Salvo modifiche al programma. L’evento segue le linee guida statali e regionali associate a Covid19.

Ben arrivato!

Organizzatore: Fondazione comemmorativo di Fritz Røed

Ringraziamo partner e sostenitori del comune di Villa Faraldi, del comune di Time, di Mathilde e Lars Fasting, della dotazione di Scheibler, del fondo degli artisti visivi norvegese e di altri contributori.

Med Villa Faraldi i hjertet

Cappella Santa Caterina ble etablert som fellesatelier for Inger Sitter, Franz Widerberg, Fritz Røed, Per Göransson og Eli Marie Johnsen en gang på slutten av 1970 tallet.

Ikke bare billedkunstnere men også andre kulturarbeidere hadde tilhold i Villa Faraldi som regissør, filmekspert og programleder Pål Bang-Hansen, journalist Jon Lie og poet Kolbein Falkeid.

Selv om vi først og fremst har fokus på billedkunstnerne inneholder programmet også en hommage til Pål, Jon og Kolbein som på hver sin måte satte sitt preg på livet i Villa Faraldi.

Prosjektet tar for seg framveksten av en norsk «kunstnerkoloni» i Villa Faraldi. Som i alle legender finnes det flere versjoner. Vi har gjort våre utvalg, men ser fram til å høre alle de andre versjonene fra våre venner og naboer i Villa Faraldi. Hensikten med prosjektet er først og fremst å bringe historien videre til nye generasjoner i Villa Faraldi, løfte fram innsikt og forståelse i møtet mellom ulike kulturer i vår multikulturelle samtid, og ikke minst dette møtets betydning for utviklingen av samtidskunsten.

Vi gleder oss til å møte og å minnes gamle og å få nye Villa Faraldi venner.

Vi takker samarbeidspartnere og støttespillere i Villa Faraldi kommune, Time kommune, Mathilde og Lars Fasting, Scheiblers legat, Bildende Kunstneres hjelpefond og øvrige bidragsytere.

Program

9. juli kl. 21.00

Åpning av utstillingen «Med Villa Faraldi i hjertet» I atelieret i cappella Santa Caterina

Utstillingen viser dokumentasjon og arbeider av Inger Sitter, Frans Widerberg, FritzRøed, Per Göransson og Eli Marie Johnsen.

10. – 13. og 15. – 17. juli kl. 17.00 – 19.00 og 21.00 – 23.00

Omvisning i utstilling og prosjekt

14. juli – kl. 21.00

«Cinema Paradiso»

Utendørs visning av filmen på fasaden til atelieret i Santa Caterina (Ta med pute til å sitte på)

En film om vennskap, kjærlighet til film og om minner. Nyrestaurert utgave av Italiensk klassiker med norsk undertekst, Regi: Guiseppe Tornatore, Musikk: Ennio Morricone, Andrea Morricone, Produsent Franco Cristaldi.

Kun få sitteplasser reservert til eldre. Alle andre må medbringe puter og sitte på bakken.

17. juli kl. 21.00 – 23.00

«En aften for poesi og minner»

Unn Falkeid leser dikt fra samlingen Horisonter av sin far Kolbein Falkeid og etterpå er det tid for utveksling av minner. Dikt om steder, hendelser og folk i Villa Faraldi, og om livet.

Velkommen!

oppussing av Santa Catherina og tilrettelegging for kulturaktiviteter

Vi inviterer med dette Villa Faraldi venner og venner av Fritz Røed til å bidra til finansiering av oppussing av Atelieret Santa Catherina og tilrettelegging for kulturaktiviteter i Fritz Røeds ånd! 

Kunstnerkolonien i Villa Faraldi

Det er i år rundt 50 år siden de første norske kunstnerne med Inger Sitter i spissen fant fram til landsbyen Villa Faraldi i Italia.

Landsbyen har i løpet av disse årene blitt et kjent tilholdssted for norske kunstnere og en del av norsk kunsthistorie. Kjernen i den første norske kunstnerkolonien i Villa Faraldi var Inger Sitter, Franz Widerberg, Per Göransson, Eli Marie Johnsen og Fritz Røed.

Andre kunstnere som har hatt stor betydning for utviklingen av kunstnermiljøet i Villa er:

Poeten Kolbein Falkeid, tegner Finn Graff og den svenske kunstneren Bengt Ohlsson (som fant stedet først). I tillegg kommer journalistene Pål Bang Hansen og Jon Lie, venner og venners venner som gjennom årene har besøkt landsbyen.

Atelieret Santa Catherina

På midten av 70 tallet opprettet de norske kunstnerne fellesatelier i det nedlagte kapellet Santa Catherina i Villa Faraldi. Fra 1982 overtok Fritz Røed atelieret der han blant annet arbeidet med Nasjonalmonumentet «Sverd i fjell» til Hafrsfjord i Rogaland, og atelieret Santa Catherina var hans hovedatelier de siste 20 årene av hans liv. Ved kunstnerens død overtok familien leieforholdet for Atelieret Santa Catherina og har blant annet samlet Fritz Røeds former og gipsmodeller der.

Villa Faraldi Internasjonale Kulturfestival og andre Fritz Røed initiativer

I 1984 ble den første Villa Faraldi internasjonale kulturfestival åpnet etter initiativ fra den norske kolonien.

Mottoet var å gi noe tilbake til den landsbyen de satte så stor pris på.

Fritz var sammen med ordføreren i Villa Faraldi sentral i organiseringen av festivalen i de neste 15 årene.

Han tok initiativ til å pusse opp den tidligere barnehagen i landsbyen til et utstillingslokale og enkel losji for kunstnere som deltok i kulturfestivalen. Lokalene blir også brukt som forsamlingssted for ulike aktiviteter blant Villa Faraldis innbyggere og fikk ved Fritz død navnet Centro Sociale Fritz Røed.

Fritz tok også initiativ til dugnad for å restaurere kapellet San Sebastiano i Tovetto (Villa Faraldi). Kapellet ble gjenvigslet av biskopen i Savona i 1986 og er idag i ordinær bruk.

Kronerullingens viktigste formål er:

 • Vedlikehold og oppgradering av Atelieret Santa Catherina:

For å kunne gå videre med planene har Atelieret Santa Catherina pr idag et sterkt behov for oppgradering. De viktigste områdene som må utbedres er:

 • Full omlegging av det elektriske anlegget til EU standard.
 • Utbedring av rømningsvei.
 • Omlegging av taket.
 • Utbedring av setningsskader.

Nærmere prosjektbeskrivelse kan sendes på forespørsel.

 • Og tilrettelegging for kunstneropphold i Centro Sociale Fritz Røed:

Kjøkkenet og soverommene har behov for betydelig oppgradering hvis det skal være attraktivt for kunstnere å oppholde seg på stedet over flere uker.

 • Kjøkkenet trenger ny komfyr, stekeovn, oppvaskmaskin, redskap, kopper og kar.
 • Soverommene trenger nytt sengetøy, møbler og lamper i oppholdsrom. 

Videreføre visjonen om Villa Faraldi som et aktivt internasjonalt kultursted.

Som etterkommere etter første generasjon ønsker vi å bidra til et levende kulturliv i Villa Faraldi. Atelieret Santa Catherina en viktig forutsetning i vårt arbeide og vi inviterer derfor alle venner til å bidra i kronerullingen.

Vi henvender oss både til privatpersoner, samarbeidspartnere og andre med tilknytning til Villa Faraldi, Norge og Liguria og til Fritz Røeds tidligere samarbeidspartnere.

Oppussingsarbeidene vil bli satt igang etterhvert som de blir finansiert og eventuelt overskytende midler vil gå til FRfondets aktiviteter.

For ytterligere informasjon ta gjerne kontakt på mail eller telefon med Kristin Røed.

Vi håper med dette på generøse bidrag fra alle inviterte.

Stiftelsen Fritz Røeds Minnefond, konto nr. 3207 34 73496, IBAN: NO78 3207 3473 496, Bankforbindelse: Sparebank 1 SR-Bank

Tlf. +47 957 01 168, adresse: c/o Kristin Røed, Motellveien 6B, 3148 Hvasser, org.nr. 887 615 632.

Utsettelse av årets stipendopphold og – utstilling på grunn av Koronavirus utbruddet.

Kjære Villa Faraldi venner og samarbeidspartnere

Etter å ha fulgt utviklingen i forbindelse med Koronaviruset i noen uker har Stiftelsen Fritz Røeds Minnefond nå avtalt med kunstneren Mattias Härenstam at hans stipendopphold og utstilling i Villa Faraldi utsettes ett år, til våren og sommeren 2021. NY UTSETTELSE TIL 2022.

Bakgrunnen er den uoversiktelige situasjonen med hensyn til Koronavirus i Nord Italia.

Pr. idag er kulturarrangementer, messer og skoler stengt i Liguria. Det er meldinger om at skolene skal etter planen åpne igjen førstkommende mandag 9. mars, men det har allerede vært utsatt et par ganger. Kunstneren Mattias Härenstam er positiv til å utsette oppholdet ett år. Hans ønske er å samarbeide med lokale krefter og oppsøke fagmiljøer i regionen, noe som ikke er så hyggelig i disse dager.

For FRfondets del er det nok av oppgaver i forbindelse med innsamling av penger til og oppfølging av oppgradering og vedlikehold i Atelier S. Caterina og losji for stipendkunstner. I tillegg raste en del av adkomstveien til S. Caterina ut under et uvær i desember. Kommunen vil utbedre veien i løpet av våren (jeg har hørt i mai) men de venter på sentrale midler til dette.

FRfondet vil arbeide for at utbedring av det elektriske anlegget i S.Caterina og oppgradering av kunstnerens losji kommer på plass i løpet av våren og søke midler fra ulike instanser for det videre oppgraderings og vedlikeholds arbeidet.

Alt i alt forsetter vi arbeidet som planlagt, men stipendoppholdet og utstillingen til Mattias Härenstam er altså utsatt ett år.

Dette var ikke slik vi ønsket, men noen ganger må vi akseptere at ting tar en annen vending enn planlagt. Vi gleder oss til å ta imot Mattias Härenstam i Villa Faraldi våren og sommeren 2021!

Med vennlig hilsen

Kristin Rannei Røed
Styreleder FR fond
Tlf. 957 01 168

Tildeling av Villa Faraldi stipendet 2020

Fritz Røeds Minnefond (FRfondet) har vedtatt å tildele Villa Faraldi stipendet for 2020 til

billedkunstner Mattias Härenstam.

(c) Mattias Härenstam

Stipendmottakeren får:
• Arbeidsstipend på NOK 20 000 og
• Arbeidsopphold i landsbyen Villa Faraldi i Italia, våren og sommeren 2020.

Mattias Härenstam, som arbeider med skulptur, grafikk film og video, arbeider nå med nye skulpturer i mindre skala. Han ser fram til å arbeide i det gamle kapellet Santa Catherina i Villa Faraldi, hvor Fritz Røed og så mange andre kunstnere har arbeidet tidligere.
Som billedhugger er Härenstam opptatt av den lange skulpturhistorien i Italia, helt tilbake til antikken, over renessansen og frem til våre dager med kunstnere som f eks Giuseppe Penone og Jannis Kounellis. Men det er ikke kun den høye «kunstkanon» som interesserer ham – i Italia finnes også en stor og levende håndverkstradisjon for treskjæring. Et materiale han har arbeidet mye med og har et nært forhold til. Juryen setter pris på at Härenstams prosjekt har en god forankring i de genuine mulighetene landsbyen Villa Faraldi kan by på, beliggende midt i en av Italias viktigste olivenregioner. Det skal ihvertfall ikke mangle på tremateriale og vi håper at kunstneren vil ha glede av oppholdet i sitt kunstneriske virke. Kunstneren starter sitt opphold I Villa Faraldi I slutten av april og avslutter med utstilling i Villa Faraldi fra 4. til 11. juli 2020.

Mattias Härenstam er født og har vokst opp i Sverige. Han er utdannet bl.a. ved Kunsthøgskolen i Bergen og bor og arbeider i Oslo.
Gitt kunstnerens svensk/norske bakgrunn er tildelingen også en gest til tidligere svenske og svensk/norske billedkunstnere i Villa Faraldi: Kunstmaleren Bengt Ohlsson, kunstmaler Per Göransson og tekstilkunstner Eli Marie Johnssen som alle har bodd og arbeidet i Villa Faraldi.

Mattias Härenstam har en solid kunstnerisk praksis. Han har de senere årene hatt en rekke separatutstillinger ved blant annet Norske Grafikere 2019, Vigelandsmuseet og Stavanger Kunstmuseum i 2016, deltatt i en rekke kollektivutstillinger bl.a. i Nordnorsk Kunstmuseum og Haugesund Kunstmuseum i 2019, Stavanger Kunsthall, Virsum Konsthall, Fotogalleriet og Hå Gamle Prestegård i 2018.
Han har også utført flere kunstoppdrag i offentlig rom, sist to store treskulpturer ved Universitetet i Bergen. For mer informasjon se hjemmesiden: www.mattiasharenstam.com
FRfondet deler ut Villa Faraldi stipendet hvert annet år, første gang i 2008.
Årets tildeling ble utlyst gjennom Kunstsentrene i Norge og Bryne kunstforening og det kom inn ialt 29 søknader til behandling.

Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia.
Billedhuggeren Fritz Røed (1928 – 2002), kanskje mest kjent for nasjonalmonumentet Sverd I Fjell, ved Hafrsfjord I Rogaland, var født og oppvokst på Bryne på Jæren, senere bosatt I Oslo og I Villa Faraldi I Italia. Bryne var et sted han alltid forble nært knyttet til og Time kommune er idag vennskapskommune med Villa Faraldi kommune, og en god samarbeidspartner for FR–fondets virksomhet.
De nordiske Villa Faraldi-kunstnerne, bl.a. Inger Sitter, Bengt Ohlsson, Franz Widerberg, Per Göransson, Eli Marie Johnssen og Fritz Røed var alle en integrert del av det sosiale liv i landsbyen. Stipendmottakerne oppfordres til å videreføre denne tradisjonen, ved at innbyggerne inviteres til atelierbesøk, åpent atelier, utstilling eller lignende under oppholdet.

Juryen bestod av:
• Gabriella Göransson, styremedlem og billedkunstner,
• Gro Greve, grunnlegger og partner ICArt,
• Kristin Røed, styreleder og kunstformidler.

Tidligere stipendmottakere er:
2018: Morten Slettemeås
2016: Line Anda Dalmar
2014: Christine Aspelund
2012: Marian Heyerdahl (Villa Faraldi stipendet) og
Elizabeth Croft (S. Catherina arbeidsstipend)
2010: 2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi:
Thomas Widerberg, Nico Widerberg og Gabriella Göransson
2008: Ulla Mari Brantenberg

Vi gratulerer Mattias Härenstam med stipendet og ser fram til det videre samarbeidet.

Utlysning av Villa Faraldi stipendet 2020

Fritz Røeds Minnefond (FRfondet) utlyser Villa Faraldi stipendet for 2020.

Stipendet deles ut hvert annet år, første gang i 2008.

I år har fondet valgt å utlyse stipendet gjennom KiN (Kunstsentrene i Norge) og Bryne Kunstforening. Billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Norge kan søke. Kun søknader som oppfyller nedenstående krav til søknad vil bli vurdert.

Stipendet er opprettet av FRfondet. Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia:

Stipendmottaker får:

 • ARBEIDSSTIPEND pålydende NOK 20 000.
 • Inntil 2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia, i perioden mai – juli 2020.
  • Oppholdet inkluderer:
  • ATELIER: Det gamle nedlagte kapellet Santa Catherina er brukt som atelier siden begynnelsen av 1970- årene av flere nordiske kunstnere, deriblant Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Göransson og Bengt Ohlson med flere. Fra tidlig 80-tall var dette Fritz Røeds atelier der han blant annet skapte Hafrsfjord monumentet «Sverd i Fjell». Atelieret stilles til rådighet under oppholdet.
  • LOSJI: Villa Faraldi kommune stiller enkel losji til disposisjon. Tilgang til felles kjøkken og bad. Egner seg ikke for familier med små barn. FR fondet kan, hvis ønskelig, formidle leie av bolig med høyere standard.
  • Kost og reise dekkes IKKE.

De nordiske Villa Faraldi-kunstnerne har lenge vært en integrert del av det sosiale liv i landsbyen. Det vil bli satt pris på om stipendiaten søker å videreføre denne tradisjonen,  for eksempel ved at innbyggerne inviteres til atelierbesøk, åpent atelier, utstilling eller lignende under oppholdet.

Billedhoggeren Fritz Røed (1928 – 2002) var født og vokste opp på Bryne på Jæren, et sted han forble nært knyttet til. Time Kommune er vennskapskommune med Villa Faraldi kommune, og en god samarbeidspartner og viktig bidragsyter til FRfondets virksomhet.

Søknadsfrist 1. november 2019 til stipend@frfond.no

 Krav til søknaden:

 • Kun digitale søknader mottas og søknaden må inneholde:
 • Begrunnelse for hvorfor du vil søke stipendet på maks en halv A4 side.
 • CV
 • Inntil 10 bilder/linker som dokumenterer egen kunstnerisk praksis,
 • Størrelse max 5 M

Juryen består av:

 • Gabriella Göransson, styremedlem og billedkunstner
 • Gro Nesjar Greve, grunnlegger og partner ICArt
 • Kristin Røed, styreleder og kunstformidler

Tidligere stipendmottakere er:

2018:   Morten Slettemeås

2016:   Line Anda Dalmar

2014:   Christine Aspelund

2012:   Marian Heyerdahl (Villa Faraldi stipendet)
Elizabeth Croft (S. Catherina arbeidsstipend)

2010:   2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi
Thomas Widerberg, Nico Widerberg og Gabriella Göransson

2008:   Ulla Mari Brantenberg

Vi tar sikte på å velge stipendmottaker før årsskiftet og forbehold om endringer grunnet uforutsette hendelser.

Velkommen til å sende inn søknad.

Med vennlig hilsen

Fritz Røeds Minnefond
Kristin Røed
Styreleder