Author Archives: admin

oppussing av Santa Catherina og tilrettelegging for kulturaktiviteter

Vi inviterer med dette Villa Faraldi venner og venner av Fritz Røed til å bidra til finansiering av oppussing av Atelieret Santa Catherina og tilrettelegging for kulturaktiviteter i Fritz Røeds ånd! 

Kunstnerkolonien i Villa Faraldi

Det er i år rundt 50 år siden de første norske kunstnerne med Inger Sitter i spissen fant fram til landsbyen Villa Faraldi i Italia.

Landsbyen har i løpet av disse årene blitt et kjent tilholdssted for norske kunstnere og en del av norsk kunsthistorie. Kjernen i den første norske kunstnerkolonien i Villa Faraldi var Inger Sitter, Franz Widerberg, Per Göransson, Eli Marie Johnsen og Fritz Røed.

Andre kunstnere som har hatt stor betydning for utviklingen av kunstnermiljøet i Villa er:

Poeten Kolbein Falkeid, tegner Finn Graff og den svenske kunstneren Bengt Ohlsson (som fant stedet først). I tillegg kommer journalistene Pål Bang Hansen og Jon Lie, venner og venners venner som gjennom årene har besøkt landsbyen.

Atelieret Santa Catherina

På midten av 70 tallet opprettet de norske kunstnerne fellesatelier i det nedlagte kapellet Santa Catherina i Villa Faraldi. Fra 1982 overtok Fritz Røed atelieret der han blant annet arbeidet med Nasjonalmonumentet «Sverd i fjell» til Hafrsfjord i Rogaland, og atelieret Santa Catherina var hans hovedatelier de siste 20 årene av hans liv. Ved kunstnerens død overtok familien leieforholdet for Atelieret Santa Catherina og har blant annet samlet Fritz Røeds former og gipsmodeller der.

Villa Faraldi Internasjonale Kulturfestival og andre Fritz Røed initiativer

I 1984 ble den første Villa Faraldi internasjonale kulturfestival åpnet etter initiativ fra den norske kolonien.

Mottoet var å gi noe tilbake til den landsbyen de satte så stor pris på.

Fritz var sammen med ordføreren i Villa Faraldi sentral i organiseringen av festivalen i de neste 15 årene.

Han tok initiativ til å pusse opp den tidligere barnehagen i landsbyen til et utstillingslokale og enkel losji for kunstnere som deltok i kulturfestivalen. Lokalene blir også brukt som forsamlingssted for ulike aktiviteter blant Villa Faraldis innbyggere og fikk ved Fritz død navnet Centro Sociale Fritz Røed.

Fritz tok også initiativ til dugnad for å restaurere kapellet San Sebastiano i Tovetto (Villa Faraldi). Kapellet ble gjenvigslet av biskopen i Savona i 1986 og er idag i ordinær bruk.

Kronerullingens viktigste formål er:

 • Vedlikehold og oppgradering av Atelieret Santa Catherina:

For å kunne gå videre med planene har Atelieret Santa Catherina pr idag et sterkt behov for oppgradering. De viktigste områdene som må utbedres er:

 • Full omlegging av det elektriske anlegget til EU standard.
 • Utbedring av rømningsvei.
 • Omlegging av taket.
 • Utbedring av setningsskader.

Nærmere prosjektbeskrivelse og bilder følger vedlagt.

 • Og tilrettelegging for kunstneropphold i Centro Sociale Fritz Røed:

Kjøkkenet og soverommene har behov for betydelig oppgradering hvis det skal være attraktivt for kunstnere å oppholde seg på stedet over flere uker.

 • Kjøkkenet trenger ny komfyr, stekeovn, oppvaskmaskin, redskap, kopper og kar.
 • Soverommene trenger nytt sengetøy, møbler og lamper i oppholdsrom. 

Kostnadene for begge oppgraderings-prosjektene er anslått til totalt kr. 500.000.

Videreføre visjonen om Villa Faraldi som et aktivt internasjonalt kultursted.

Som etterkommere etter første generasjon ønsker vi å bidra til et levende kulturliv i Villa Faraldi. Atelieret Santa Catherina en viktig forutsetning i vårt arbeide og vi inviterer derfor alle venner til å bidra i kronerullingen.

Vi henvender oss både til privatpersoner, samarbeidspartnere og andre med tilknytning til Villa Faraldi, Norge og Liguria og til Fritz Røeds tidligere samarbeidspartnere.

Oppussingsarbeidene vil bli satt igang etterhvert som de blir finansiert og eventuelt overskytende midler vil gå til FRfondets aktiviteter.

For ytterligere informasjon ta gjerne kontakt på mail eller telefon med Kristin Røed.

Vi håper med dette på generøse bidrag fra alle inviterte.

Stiftelsen Fritz Røeds Minnefond, konto nr. 6049 05 39851, IBAN: NO8960490539851

Tlf. 0047 957 01 168, adresse: c/o Kristin Røed, Motellveien 6B, 3148 Hvasser, org.nr. 887 615 632

Utsettelse av årets stipendopphold og – utstilling på grunn av Koronavirus utbruddet.

Kjære Villa Faraldi venner og samarbeidspartnere

Etter å ha fulgt utviklingen i forbindelse med Koronaviruset i noen uker har Stiftelsen Fritz Røeds Minnefond nå avtalt med kunstneren Mattias Härenstam at hans stipendopphold og utstilling i Villa Faraldi utsettes ett år, til våren og sommeren 2021.

Bakgrunnen er den uoversiktelige situasjonen med hensyn til Koronavirus i Nord Italia.

Pr. idag er kulturarrangementer, messer og skoler stengt i Liguria. Det er meldinger om at skolene skal etter planen åpne igjen førstkommende mandag 9. mars, men det har allerede vært utsatt et par ganger. Kunstneren Mattias Härenstam er positiv til å utsette oppholdet ett år. Hans ønske er å samarbeide med lokale krefter og oppsøke fagmiljøer i regionen, noe som ikke er så hyggelig i disse dager.

For FRfondets del er det nok av oppgaver i forbindelse med innsamling av penger til og oppfølging av oppgradering og vedlikehold i Atelier S. Caterina og losji for stipendkunstner. I tillegg raste en del av adkomstveien til S. Caterina ut under et uvær i desember. Kommunen vil utbedre veien i løpet av våren (jeg har hørt i mai) men de venter på sentrale midler til dette.

FRfondet vil arbeide for at utbedring av det elektriske anlegget i S.Caterina og oppgradering av kunstnerens losji kommer på plass i løpet av våren og søke midler fra ulike instanser for det videre oppgraderings og vedlikeholds arbeidet.

Alt i alt forsetter vi arbeidet som planlagt, men stipendoppholdet og utstillingen til Mattias Härenstam er altså utsatt ett år.

Dette var ikke slik vi ønsket, men noen ganger må vi akseptere at ting tar en annen vending enn planlagt. Vi gleder oss til å ta imot Mattias Härenstam i Villa Faraldi våren og sommeren 2021!

Med vennlig hilsen

Kristin Rannei Røed
Styreleder FR fond
Tlf. 957 01 168

Tildeling av Villa Faraldi stipendet 2020

Fritz Røeds Minnefond (FRfondet) har vedtatt å tildele Villa Faraldi stipendet for 2020 til

billedkunstner Mattias Härenstam.

(c) Mattias Härenstam

Stipendmottakeren får:
• Arbeidsstipend på NOK 20 000 og
• Arbeidsopphold i landsbyen Villa Faraldi i Italia, våren og sommeren 2020.

Mattias Härenstam, som arbeider med skulptur, grafikk film og video, arbeider nå med nye skulpturer i mindre skala. Han ser fram til å arbeide i det gamle kapellet Santa Catherina i Villa Faraldi, hvor Fritz Røed og så mange andre kunstnere har arbeidet tidligere.
Som billedhugger er Härenstam opptatt av den lange skulpturhistorien i Italia, helt tilbake til antikken, over renessansen og frem til våre dager med kunstnere som f eks Giuseppe Penone og Jannis Kounellis. Men det er ikke kun den høye «kunstkanon» som interesserer ham – i Italia finnes også en stor og levende håndverkstradisjon for treskjæring. Et materiale han har arbeidet mye med og har et nært forhold til. Juryen setter pris på at Härenstams prosjekt har en god forankring i de genuine mulighetene landsbyen Villa Faraldi kan by på, beliggende midt i en av Italias viktigste olivenregioner. Det skal ihvertfall ikke mangle på tremateriale og vi håper at kunstneren vil ha glede av oppholdet i sitt kunstneriske virke. Kunstneren starter sitt opphold I Villa Faraldi I slutten av april og avslutter med utstilling i Villa Faraldi fra 4. til 11. juli 2020.

Mattias Härenstam er født og har vokst opp i Sverige. Han er utdannet bl.a. ved Kunsthøgskolen i Bergen og bor og arbeider i Oslo.
Gitt kunstnerens svensk/norske bakgrunn er tildelingen også en gest til tidligere svenske og svensk/norske billedkunstnere i Villa Faraldi: Kunstmaleren Bengt Ohlsson, kunstmaler Per Göransson og tekstilkunstner Eli Marie Johnssen som alle har bodd og arbeidet i Villa Faraldi.

Mattias Härenstam har en solid kunstnerisk praksis. Han har de senere årene hatt en rekke separatutstillinger ved blant annet Norske Grafikere 2019, Vigelandsmuseet og Stavanger Kunstmuseum i 2016, deltatt i en rekke kollektivutstillinger bl.a. i Nordnorsk Kunstmuseum og Haugesund Kunstmuseum i 2019, Stavanger Kunsthall, Virsum Konsthall, Fotogalleriet og Hå Gamle Prestegård i 2018.
Han har også utført flere kunstoppdrag i offentlig rom, sist to store treskulpturer ved Universitetet i Bergen. For mer informasjon se hjemmesiden: www.mattiasharenstam.com
FRfondet deler ut Villa Faraldi stipendet hvert annet år, første gang i 2008.
Årets tildeling ble utlyst gjennom Kunstsentrene i Norge og Bryne kunstforening og det kom inn ialt 29 søknader til behandling.

Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia.
Billedhuggeren Fritz Røed (1928 – 2002), kanskje mest kjent for nasjonalmonumentet Sverd I Fjell, ved Hafrsfjord I Rogaland, var født og oppvokst på Bryne på Jæren, senere bosatt I Oslo og I Villa Faraldi I Italia. Bryne var et sted han alltid forble nært knyttet til og Time kommune er idag vennskapskommune med Villa Faraldi kommune, og en god samarbeidspartner for FR–fondets virksomhet.
De nordiske Villa Faraldi-kunstnerne, bl.a. Inger Sitter, Bengt Ohlsson, Franz Widerberg, Per Göransson, Eli Marie Johnssen og Fritz Røed var alle en integrert del av det sosiale liv i landsbyen. Stipendmottakerne oppfordres til å videreføre denne tradisjonen, ved at innbyggerne inviteres til atelierbesøk, åpent atelier, utstilling eller lignende under oppholdet.

Juryen bestod av:
• Gabriella Göransson, styremedlem og billedkunstner,
• Gro Greve, grunnlegger og partner ICArt,
• Kristin Røed, styreleder og kunstformidler.

Tidligere stipendmottakere er:
2018: Morten Slettemeås
2016: Line Anda Dalmar
2014: Christine Aspelund
2012: Marian Heyerdahl (Villa Faraldi stipendet) og
Elizabeth Croft (S. Catherina arbeidsstipend)
2010: 2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi:
Thomas Widerberg, Nico Widerberg og Gabriella Göransson
2008: Ulla Mari Brantenberg

Vi gratulerer Mattias Härenstam med stipendet og ser fram til det videre samarbeidet.

Utlysning av Villa Faraldi stipendet 2020

Fritz Røeds Minnefond (FRfondet) utlyser Villa Faraldi stipendet for 2020.

Stipendet deles ut hvert annet år, første gang i 2008.

I år har fondet valgt å utlyse stipendet gjennom KiN (Kunstsentrene i Norge) og Bryne Kunstforening. Billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Norge kan søke. Kun søknader som oppfyller nedenstående krav til søknad vil bli vurdert.

Stipendet er opprettet av FRfondet. Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia:

Stipendmottaker får:

 • ARBEIDSSTIPEND pålydende NOK 20 000.
 • Inntil 2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia, i perioden mai – juli 2020.
  • Oppholdet inkluderer:
  • ATELIER: Det gamle nedlagte kapellet Santa Catherina er brukt som atelier siden begynnelsen av 1970- årene av flere nordiske kunstnere, deriblant Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Göransson og Bengt Ohlson med flere. Fra tidlig 80-tall var dette Fritz Røeds atelier der han blant annet skapte Hafrsfjord monumentet «Sverd i Fjell». Atelieret stilles til rådighet under oppholdet.
  • LOSJI: Villa Faraldi kommune stiller enkel losji til disposisjon. Tilgang til felles kjøkken og bad. Egner seg ikke for familier med små barn. FR fondet kan, hvis ønskelig, formidle leie av bolig med høyere standard.
  • Kost og reise dekkes IKKE.

De nordiske Villa Faraldi-kunstnerne har lenge vært en integrert del av det sosiale liv i landsbyen. Det vil bli satt pris på om stipendiaten søker å videreføre denne tradisjonen,  for eksempel ved at innbyggerne inviteres til atelierbesøk, åpent atelier, utstilling eller lignende under oppholdet.

Billedhoggeren Fritz Røed (1928 – 2002) var født og vokste opp på Bryne på Jæren, et sted han forble nært knyttet til. Time Kommune er vennskapskommune med Villa Faraldi kommune, og en god samarbeidspartner og viktig bidragsyter til FRfondets virksomhet.

Søknadsfrist 1. november 2019 til stipend@frfond.no

 Krav til søknaden:

 • Kun digitale søknader mottas og søknaden må inneholde:
 • Begrunnelse for hvorfor du vil søke stipendet på maks en halv A4 side.
 • CV
 • Inntil 10 bilder/linker som dokumenterer egen kunstnerisk praksis,
 • Størrelse max 5 M

Juryen består av:

 • Gabriella Göransson, styremedlem og billedkunstner
 • Gro Nesjar Greve, grunnlegger og partner ICArt
 • Kristin Røed, styreleder og kunstformidler

Tidligere stipendmottakere er:

2018:   Morten Slettemeås

2016:   Line Anda Dalmar

2014:   Christine Aspelund

2012:   Marian Heyerdahl (Villa Faraldi stipendet)
Elizabeth Croft (S. Catherina arbeidsstipend)

2010:   2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi
Thomas Widerberg, Nico Widerberg og Gabriella Göransson

2008:   Ulla Mari Brantenberg

Vi tar sikte på å velge stipendmottaker før årsskiftet og forbehold om endringer grunnet uforutsette hendelser.

Velkommen til å sende inn søknad.

Med vennlig hilsen

Fritz Røeds Minnefond
Kristin Røed
Styreleder

 

MORTEN SLETTEMEÅS – paintings: Blue Trees / Green Sky – Alberi Blu / Cielo Verde

 

 

 

 

 

 

Sabato 7 Luglio 2018 alle 20.00 al Centro Culturale Fritz Røed, Villa Faraldi.

La Fondazione Fritz Røed in cooperazione de Comune di Villa Faraldi e Time kommune, Norvegia Invito all´inaugurazione della mostra / Invitation to opening of the exhibition. La mostra sarà inaugurata dall´Ambasciatore di Norvegia in Italia, Margit Tveiten.

Apertura dal 7 al 15 luglio2018

Orario: tutti i giorni, dalle 20,00 alle 23,00

Domenica 15 luglio 2018, alle 18,00: Artist talk

La giornalista Viviana Spada converserà, in inglese e italiano, con l´artista Morten Slettemeaas nell’Oratorio di Santa Caterina, via Tovo, Villa Faraldi.

L´artista Morten Slettemeås ha soggiornato nell’atelier Santa Caterina nella primavera 2018 e ora inaugurerà la mostra al Centro Culturale Fritz Røed a Villa Faraldi, dove esporrà al pubblico il risultato del suo soggiorno di studio a Villa Faraldi.  

La mostra Blue Trees / Green Sky – Alberi Blu / Cielo Verde, consiste in quadri realizzati appositamente per questo evento. I dipinti si alternano, tra figurativo e astratto, con riferimenti alla storia dell´arte, a eventi contemporanei e al nostro mondo di mass media e pop culture, utilizzando idee ed esperienze completamente personali e inserite nel contesto pubblico e globale: opere che sembrano essere la comprensione soggettiva della storia.

I lavori di Slettemeås sono stati precedentemente esposti, tra l´altro, presso il Museo di Arte Contemporanea di San Luis Potosi e il Museo de Cancilleria in Messico, Kunsthall Grenland, Lillehammer Kunstmuseum, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Stavanger Kunstmuseum og Stenersenmuseet in Norvegia. (https://www.slettemeas.com)

La giuria della Fondazione Commemorativa Fritz Røed ha assegnato la borsa di studio a Villa Faraldi 2018 all’artista Morten Slettemeås.

Il premio include l’alloggio e l’opportunità di lavorare nell’atelier Santa Caterina, che in passato fu un Oratorio, ma dall’inizio del 1970, fu utilizzato come atelier da tanti artisti nordici, come Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Goransson ed altri, e dal 1982 come atelier di Fritz Røed.

Lo scopo della Fondazione Commemorativa Fritz Roed, è quello di promuovere l’interesse e la comprensione dell’arte visiva, dell’artigianato e dell’attività artistica di Fritz Røed, in particolare attraverso la ricerca, la diffusione e lo scambio culturale tra la Norvegia e l’Italia. La Fondazione collabora con il Comune di Time in Norvegia e il Comune di Villa Faraldi in Italia.

Gli assegnatari della Borsa di studio a Villa Faraldi della Fondazione Fritz Røed, nel passato, sono stati:

2016  Line Anda Dalmar

2014  Christine Aspelund

2012  Marian Heyerdahl

          Elizabeth Croft

2010 Seconda generazione di artisti norvegesi a Villa Faraldi:

          Gabriella Goransson , Thomas Widerberg e Nico Widerberg

2008 Ulla Brantenberg

LagreLagre

Assegnazione de la Borsa di studio 2018

La Borsa di Fondazione Fritz Røed a Villa Faraldi per il 2018 è stato proposto per i network di Centri di Arte a Norvegia.

Il fine della Fondazione Commemorativa Fritz Røed, è promuovere
l’interesse e la comprensione dell’arte visiva, dell’artigianato e dell’attività artistica di Fritz Røed, in particolare attraverso la ricerca, la diffusione e lo scambio culturale tra la Norvegia e l’Italia.
La Fondazione collabora con il Comune di Time in Norvegia e il Comune di Villa Faraldi in Italia.

8

Il vincitore de la Borsa, riceve 20 000 corone norvegesi è un soggiorno di due mesi a Villa Faraldi in Italia. Il soggiorno comprende l’alloggio e l’opportunità di lavorare nell’atelier Santa Caterina, che in passato fu una Cappella, ma dall’inizio del 1970, venne utilizzato come atelier da tanti artisti nordici, come Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Goransson , Bengt Ohlsson e altri.

Sono giunte 30 richieste per partecipare alla selezione e la giuria ha scelto, all’unanimità Morten Slettemeås come vincitore 2018.

Il sito web: slettemeas.com

Morten Slettemeås sta programmando la permanenza nell’atelier Santa Caterina il mese
di aprile il mese di luglio.

I vincitori de la Borsa della Fondazione Fritz Røed, Villa Faraldi
nel passato, sono stati:

2016 Line Anda Dalmar
2014 Christine Aspelund
2012 Marian Heyerdahl
e Premio Santa Caterina, Elizabeth Croft
2010 Seconda generazione di artisti norvegesi a Villa Faraldi,
Gabriella Goransson , Thomas Widerberg e Nico Widerberg
2008 Ulla Brantenberg

Il vincitore de la Borsa si impegna di tenere l’atelier aperto durante il
suo periodo di soggiorno a Villa Faraldi e puo anche avere la possibilita di fare una mostra a Centro Sociale Fritz Røed o a lo studio Santa Catherina.

Noi siamo molto fiduciosi che Morten Slettemeås possa trovare inspirazione per i suoi progetti artistici nell’incontro con il paesaggio e la gente di Villa Faraldi e che loro proveranno grande piacere nel conoscere questa giovane e vitale artista.

Tildeling av Villa Faraldi stipendet 2018

Fritz Røeds Minnefond (FRfondet) har vedtatt å tildele Villa Faraldi stipendet for 2018 til kunstneren Morten Slettemeås.

Stipendet har vært delt ut hvert annet år, første gang i 2008.
I år valgte fondet å utlyse stipendet gjennom Kunstsentrene i Norge og vi fikk ialt 30 kvalifiserte søknader til behandling.

Stipendet er opprettet av FRfondet. Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia:
Stipendmottaker får:
• ARBEIDSSTIPEND: pålydende NOK 20 000.
• 2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia, i perioden april – juli 2018.

8Morten Slettemeås arbeider hovedsakelig med maleri. Hans malerier veksler mellom det figurative og det abstrakte med referanser både fra kunsthistorien og vår massemediale popkulturelle verden.
Under hans opphold i Villa Faraldi vil har arbeide med en separatutstilling i Villa Faraldi i juli og en separatutstilling på Hå Gamle Prestegård på Nærbø i Oktober.
Hans arbeider er tidligere blitt vist i utstillinger blant annet ved: Museo de Arte Contemporaneo i San Luis Potosi og Museo de Cancilleria i Mexico, Kunsthall Grenland, Lillehammer Kunstmuseum, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Stavanger Kunstmuseum og Stenersenmuseet.

Kunstneren planlegger en måneds opphold I Villa Faraldi I april/mai 2018 og en måneds opphold i Villa Faraldi I juli 2018.
Se også hjemmesiden slettemeas.com

De nordiske Villa Faraldi-kunstnerne har alltid vært en integrert del av det sosiale liv i landsbyen. Stipendiaten oppfordres til å videreføre denne tradisjonen, ved at innbyggerne inviteres til atelierbesøk, åpent atelier, utstilling eller lignende under oppholdet.
Billedhoggeren Fritz Røed (1928 – 2002) var født og vokste opp på Bryne på Jæren, et sted han alltid forble nært knyttet til. Time Kommune er vennskapskommune med Villa Faraldi, og en god samarbeidspartner og viktig bidragsyter til FR–fondets virksomhet.
Juryen bestod av:
• Gabriella Göransson, styremedlem og billedkunstner
• Karoline Røed Tønnesen, styremedlem og grafisk designer
• Kristin Røed, styreleder og kunstformidler

Tidligere stipendmottakere er:

2016: Line Anda Dalmar
2014: Christine Aspelund
2012: Marian Heyerdahl (Villa Faraldi stipendet) og Elizabeth Croft (S. Catherina arbeidsstipend)
2010: 2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi:
Thomas Widerberg, Nico Widerberg og Gabriella Göransson
2008: Ulla Mari Brantenberg

Vi gratulerer Morten Slettemeås med stipendet og ser fram til det videre samarbeidet.

Villa Faraldi stipendet 2018

Fritz Røeds Minnefond (FRfondet) utlyser Villa Faraldi stipendet for 2018.

Stipendet deles ut hvert annet år, første gang i 2008.

I år har fondet valgt å utlyse stipendet gjennom Kunstsentrene i Norge og billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Norge kan søke.

Stipendet er opprettet av FRfondet. Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia:

Stipendmottaker får:

 • ARBEIDSSTIPEND: pålydende NOK 20 000.
 • 2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia, i mai – juni 2018. 

  Oppholdet inkluderer:

 • ATELIER: Det gamle nedlagte kapellet Santa Catherina er brukt som atelier siden begynnelsen av 1970 tallet av flere nordiske kunstnere, deriblant Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Göransson og Bengt Ohlson med flere. Atelieret stilles til rådighet under oppholdet.
 • LOSJI: FR fondet stiller enkel losji til disposisjon. Tilgang til felles kjøkken og bad. Egner seg ikke for familier med barn. (kost ikke inkludert). FR fondet kan, hvis ønskelig, formidle leie av bolig med høyere standard.

De nordiske Villa Faraldi-kunstnerne har alltid vært en integrert del av det sosiale liv i landsbyen. Det vil bli satt pris på om stipendiaten søker å videreføre denne tradisjonen,  for eksempel ved at innbyggerne inviteres til atelierbesøk, åpent atelier, utstilling i atelieret eller lignende under oppholdet.

Billedhoggeren Fritz Røed (1928 – 2002) var født og vokste opp på Bryne på Jæren, et sted han alltid forble nært knyttet til. Time Kommune er vennskapskommune med Villa Faraldi, og en god samarbeidspartner og viktig  bidragsyter til FR–fondets virksomhet.

Søknadsfrist 15. oktober 2017 til stipend@frfond.no

 • Kun digitale søknader mottas og søknaden må inneholde:
 • Begrunnet interesse for hvorfor du vil søke stipend. Maks to A4 sider.
 • CV
 • Maks 10 bilder av kunstneriske verk/prosjekt. Ikke større en 1MB TOTALT.

Juryen består av:

 • Gabriella Göransson, styremedlem og billedkunstner
 • Karoline Røed Tønnesen, styremedlem og grafisk designer
 • Kristin Røed, styreleder og kunstformidler

Tidligere stipendmottakere er:

2008:   Ulla Mari Brantenberg

2010:   2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi

Thomas Widerberg, Nico Widerberg og Gabriella Göransson

2012:   Marian Heyerdahl (Villa Faraldi stipendet)

Elizabeth Croft (S. Catherina arbeidsstipend)

2014:   Christine Aspelund

2016:   Line Anda Dalmar

Studio Aperto Note 17.05/18.06. 2016 – Line Anda Dalmar

In Collaborazione con i comuni di Villa Faraldi (Italia) e di Time (Norvegia) vi invito alla

Notater 17.05-18.06 (c) Line Anda Dalmar/BONO

Inaugurazione Studio Aperto: Sabato 16.07.2016 ore 21:00 – 23:00

Studio Aperto e incontro con l’Artista: Domenica 17.07.2016 ore 16:00 – 18:00

nello Studio Oratorio di  Santa Caterina, Villa Faraldi

Con la vincitrice della Borsa di Studio 2016 della Fondazione Fritz Roed, Line Anda Dalmar, che  ha lavorato nello Studio Oratorio di Santa Caterina a Villa Faraldi nella primavera 2016.

Note 17.05/18.06.2016 è costituito da circa 85 disegni creati durante il suo soggiorno a Villa Faraldi nei mesi di maggio/giugno 2016. I disegni sono stati raccolti in ordine cronologico, come un diario, ed esposti qui su stendibiancheria.

Line Anda Dalma è interessata al tempo, al cambiamento, alla distanza e allo spazio, a come ci influenza e come resta impresso nella nostra memoria visiva. Le opere spesso rispecchiano come sperimentiamo la natura che ci circonda e il modo in cui rispondiamo alla sua forma. In questo contesto è interessante osservare come la natura sia considerata elemento applicabile per raggiungere un senso d’appartenenza, d’attaccamento e senso d’identità.

I soggetti in Note 17.05/18.06.2016 sono focalizzati su piante e fiori in movimento. L’esperienza immediata è fondamentale per lei: un momento che è in costante cambiamento e, pertanto, non appare come un’immagine distinta, ma come un ricordo fugace di qualcosa che è stato.

L’incontro con Line Anda Dalmar sarà un colloquio informale in lingua inglese, con qualche traduzione in italiano, tra l’artista norvegese e la giornalista Viviana Spada.

Line Anda Dalmar ha studiato presso la Scuola Superiore d’Arte a Bergen (Ba, foto) e Konstfack a Stoccolma (MA, arte), vive a Stavanger. Negli ultimi anni ha tenuto una serie di mostre, sia in Norvegia sia all’estero, individualmente e collettivamente. Tra queste:

Centro Culturale Rogaland e Museo d’Arte a Stavanger, Marabouparken (Stoccolma), Fotogalleriet e Galleri BOA (Oslo), Museo D’Arte Nord-Trøndelag (Namsos), Vestlandsutstillingen 2010, Public Spiace One e Vesterheim Museum (Iowa, US) e Altes Finanzamt (Berlino).

Lavora su temi specifici ed è orientata a progetti con video, fotografie, sculture e disegni.

Le sue opere possono essere percepite come riflessioni su come vivere il paesaggio e l’ambiente circostante.

L’artista ha programmato la sua permanenza nell’atelier Oratorio di Santa Caterina da metà maggio a metà giugno e da metà luglio a metà agosto. Noi siamo molto fiduciosi che Line Alma Dalmar troverà ispirazione per i suoi progetti artistici nell’incontro con il paesaggio e la gente di Villa Faraldi e che la stessa gente proverà grande piacere nel conoscere questa giovane e vitale artista.

 lineandadalmar.com

Primi Artisti Borsa di studio a Villa Faraldi:

2014 Christine Aspelund

2012  Marian Heyerdahl, samt S Catherina Arbeidsstipend til Elizabeth Croft.

2010  2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi: Gabriella Göransson, Thomas Widerberg og Nico Widerberg

2008  Ulla Mari Brantenberg.

Vi diamo il benvenuto allo Studio Aperto nell’atelier di Santa Caterina a Villa Faraldi.