Utlysning av Villa Faraldi stipendet 2025

Fritz Røeds Minnefond (FRfond) utlyser med dette Villa Faraldi stipendet for 2025.
Stipendet deles ut hvert annet år, første gang i 2008.
Billedhoggeren Fritz Røed (1928 – 2002) var født og oppvokst på Bryne på Jæren, et sted han forble nært knyttet til hele sitt liv. Time Kommune er, sammen med Villa Faraldi, en god samarbeidspartner og viktig bidragsyter til FRfondets virksomhet.

I år har fondet valgt å utlyse stipendet gjennom Rogaland Kunstsenter. Billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Norge kan søke. Kun søknader som oppfyller nedenstående krav til søknad vil bli vurdert. Kunstnere med tilknytning til Rogaland oppfordres til å søke.

Stipendet er opprettet av FRfondet. Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia.

Villa Faraldi

Stipendmottaker får:

ARBEIDSSTIPEND

pålydende NOK 20 000.
Inntil 2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia, i perioden mai– juli 2025.

Oppholdet inkluderer:

ATELIER:

Det gamle kapellet Santa Catherina er brukt som atelier siden begynnelsen av 1970- årene av flere nordiske kunstnere, deriblant Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Göransson og Bengt Ohlson med flere. Fra tidlig 80-tall var dette Fritz Røeds atelier der han blant annet skapte Hafrsfjord monumentet «Sverd i Fjell» Atelieret har gjennomgått en oppgradering av det elektriske anlegget i 2022/23 bl.a. støttet av BKH. Atelieret stilles til rådighet under oppholdet.

ENKEL LOSJI:

Villa Faraldi kommune stiller enkelt losji til disposisjon. Tilgang til felles kjøkken og bad. Hvitevarer og møbler er betydelig oppgradert i 2022/23. Egner seg ikke for familier med små barn. FR fondet kan, hvis ønskelig, formidle leie av bolig med høyere standard.

Stipendmottakeren må selv dekke:

KOST OG REISE

Kost og reise dekkes ikke, men flere tidligere stipendmottakere har søkt og fått andre reisestipend i tilknytning til oppholdet. Nærmeste flyplass er Nice i Provence/ Frankrike.
Kollektivtrafikken i området er svært begrenset slik at det er en stor fordel om stipendmottakeren disponerer egen bil.

De nordiske Villa Faraldi-kunstnerne har lenge vært en integrert del av det sosiale liv i landsbyen. Det vil bli satt pris på om stipendiaten søker å videreføre denne tradisjonen, for eksempel ved at innbyggerne inviteres til atelierbesøk, åpent atelier, utstilling eller lignende under oppholdet.

Krav til søknaden:

Søknadsfrist: 2. mai 2024

Søknaden sendes til stipend@frfond.no. Kun digitale søknader mottas og søknaden må inneholde:

  • Begrunnelse for hvorfor du vil søke stipendet på maks en halv A4 side.
  • CV
  • Inntil 10 bilder/linker som dokumenterer egen kunstnerisk praksis,
  • Størrelse max 5 MB
  • Par og grupper kan sende felles søknad (må ev. dele stipendbeløpet).

Juryen for Villa Faraldi stipendet 2025 består av:

  • Gabriella Göransson, styremedlem og billedkunstner
  • Kristin Røed, styreleder og kunstformidler
  • Luis Emilio Røed Marroquin (student v/ kunstakademiet I Malmø)
  • Karoline Røed Tønnesen, grafisk designer og nestleder i styret
  • En kunstner oppnevnt av Rogaland Kunstsenter

Tidligere stipendmottakere er:

2023: Mattias Härenstam
2018: Morten Slettemeås
2016: Line Anda Dalmar
2014: Christine Aspelund
2012: Marian Heyerdahl (Villa Faraldi stipendet)
2012: Elizabeth Croft (S. Catherina arbeidsstipend)
2010: 2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi (Thomas Widerberg, Nico Widerberg og Gabriella Göransson)
2008: Ulla Mari Brantenberg

Velkommen til å sende inn søknad!

Med vennlig hilsen
Fritz Røeds Minnefond