Category Archives: Stipend

Utlysning av Villa Faraldi stipendet 2020

Fritz Røeds Minnefond (FRfondet) utlyser Villa Faraldi stipendet for 2020.

Stipendet deles ut hvert annet år, første gang i 2008.

I år har fondet valgt å utlyse stipendet gjennom KiN (Kunstsentrene i Norge) og Bryne Kunstforening. Billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Norge kan søke. Kun søknader som oppfyller nedenstående krav til søknad vil bli vurdert.

Stipendet er opprettet av FRfondet. Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia:

Stipendmottaker får:

 • ARBEIDSSTIPEND pålydende NOK 20 000.
 • Inntil 2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia, i perioden mai – juli 2020.
  • Oppholdet inkluderer:
  • ATELIER: Det gamle nedlagte kapellet Santa Catherina er brukt som atelier siden begynnelsen av 1970- årene av flere nordiske kunstnere, deriblant Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Göransson og Bengt Ohlson med flere. Fra tidlig 80-tall var dette Fritz Røeds atelier der han blant annet skapte Hafrsfjord monumentet «Sverd i Fjell». Atelieret stilles til rådighet under oppholdet.
  • LOSJI: Villa Faraldi kommune stiller enkel losji til disposisjon. Tilgang til felles kjøkken og bad. Egner seg ikke for familier med små barn. FR fondet kan, hvis ønskelig, formidle leie av bolig med høyere standard.
  • Kost og reise dekkes IKKE.

De nordiske Villa Faraldi-kunstnerne har lenge vært en integrert del av det sosiale liv i landsbyen. Det vil bli satt pris på om stipendiaten søker å videreføre denne tradisjonen,  for eksempel ved at innbyggerne inviteres til atelierbesøk, åpent atelier, utstilling eller lignende under oppholdet.

Billedhoggeren Fritz Røed (1928 – 2002) var født og vokste opp på Bryne på Jæren, et sted han forble nært knyttet til. Time Kommune er vennskapskommune med Villa Faraldi kommune, og en god samarbeidspartner og viktig bidragsyter til FRfondets virksomhet.

Søknadsfrist 1. november 2019 til stipend@frfond.no

 Krav til søknaden:

 • Kun digitale søknader mottas og søknaden må inneholde:
 • Begrunnelse for hvorfor du vil søke stipendet på maks en halv A4 side.
 • CV
 • Inntil 10 bilder/linker som dokumenterer egen kunstnerisk praksis,
 • Størrelse max 5 M

Juryen består av:

 • Gabriella Göransson, styremedlem og billedkunstner
 • Gro Nesjar Greve, grunnlegger og partner ICArt
 • Kristin Røed, styreleder og kunstformidler

Tidligere stipendmottakere er:

2018:   Morten Slettemeås

2016:   Line Anda Dalmar

2014:   Christine Aspelund

2012:   Marian Heyerdahl (Villa Faraldi stipendet)
Elizabeth Croft (S. Catherina arbeidsstipend)

2010:   2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi
Thomas Widerberg, Nico Widerberg og Gabriella Göransson

2008:   Ulla Mari Brantenberg

Vi tar sikte på å velge stipendmottaker før årsskiftet og forbehold om endringer grunnet uforutsette hendelser.

Velkommen til å sende inn søknad.

Med vennlig hilsen

Fritz Røeds Minnefond
Kristin Røed
Styreleder

 

Tildeling av Villa Faraldi stipendet 2018

Fritz Røeds Minnefond (FRfondet) har vedtatt å tildele Villa Faraldi stipendet for 2018 til kunstneren Morten Slettemeås.

Stipendet har vært delt ut hvert annet år, første gang i 2008.
I år valgte fondet å utlyse stipendet gjennom Kunstsentrene i Norge og vi fikk ialt 30 kvalifiserte søknader til behandling.

Stipendet er opprettet av FRfondet. Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia:
Stipendmottaker får:
• ARBEIDSSTIPEND: pålydende NOK 20 000.
• 2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia, i perioden april – juli 2018.

8Morten Slettemeås arbeider hovedsakelig med maleri. Hans malerier veksler mellom det figurative og det abstrakte med referanser både fra kunsthistorien og vår massemediale popkulturelle verden.
Under hans opphold i Villa Faraldi vil har arbeide med en separatutstilling i Villa Faraldi i juli og en separatutstilling på Hå Gamle Prestegård på Nærbø i Oktober.
Hans arbeider er tidligere blitt vist i utstillinger blant annet ved: Museo de Arte Contemporaneo i San Luis Potosi og Museo de Cancilleria i Mexico, Kunsthall Grenland, Lillehammer Kunstmuseum, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Stavanger Kunstmuseum og Stenersenmuseet.

Kunstneren planlegger en måneds opphold I Villa Faraldi I april/mai 2018 og en måneds opphold i Villa Faraldi I juli 2018.
Se også hjemmesiden slettemeas.com

De nordiske Villa Faraldi-kunstnerne har alltid vært en integrert del av det sosiale liv i landsbyen. Stipendiaten oppfordres til å videreføre denne tradisjonen, ved at innbyggerne inviteres til atelierbesøk, åpent atelier, utstilling eller lignende under oppholdet.
Billedhoggeren Fritz Røed (1928 – 2002) var født og vokste opp på Bryne på Jæren, et sted han alltid forble nært knyttet til. Time Kommune er vennskapskommune med Villa Faraldi, og en god samarbeidspartner og viktig bidragsyter til FR–fondets virksomhet.
Juryen bestod av:
• Gabriella Göransson, styremedlem og billedkunstner
• Karoline Røed Tønnesen, styremedlem og grafisk designer
• Kristin Røed, styreleder og kunstformidler

Tidligere stipendmottakere er:

2016: Line Anda Dalmar
2014: Christine Aspelund
2012: Marian Heyerdahl (Villa Faraldi stipendet) og Elizabeth Croft (S. Catherina arbeidsstipend)
2010: 2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi:
Thomas Widerberg, Nico Widerberg og Gabriella Göransson
2008: Ulla Mari Brantenberg

Vi gratulerer Morten Slettemeås med stipendet og ser fram til det videre samarbeidet.

Villa Faraldi stipendet 2018

Fritz Røeds Minnefond (FRfondet) utlyser Villa Faraldi stipendet for 2018.

Stipendet deles ut hvert annet år, første gang i 2008.

I år har fondet valgt å utlyse stipendet gjennom Kunstsentrene i Norge og billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Norge kan søke.

Stipendet er opprettet av FRfondet. Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia:

Stipendmottaker får:

 • ARBEIDSSTIPEND: pålydende NOK 20 000.
 • 2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia, i mai – juni 2018. 

  Oppholdet inkluderer:

 • ATELIER: Det gamle nedlagte kapellet Santa Catherina er brukt som atelier siden begynnelsen av 1970 tallet av flere nordiske kunstnere, deriblant Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Göransson og Bengt Ohlson med flere. Atelieret stilles til rådighet under oppholdet.
 • LOSJI: FR fondet stiller enkel losji til disposisjon. Tilgang til felles kjøkken og bad. Egner seg ikke for familier med barn. (kost ikke inkludert). FR fondet kan, hvis ønskelig, formidle leie av bolig med høyere standard.

De nordiske Villa Faraldi-kunstnerne har alltid vært en integrert del av det sosiale liv i landsbyen. Det vil bli satt pris på om stipendiaten søker å videreføre denne tradisjonen,  for eksempel ved at innbyggerne inviteres til atelierbesøk, åpent atelier, utstilling i atelieret eller lignende under oppholdet.

Billedhoggeren Fritz Røed (1928 – 2002) var født og vokste opp på Bryne på Jæren, et sted han alltid forble nært knyttet til. Time Kommune er vennskapskommune med Villa Faraldi, og en god samarbeidspartner og viktig  bidragsyter til FR–fondets virksomhet.

Søknadsfrist 15. oktober 2017 til stipend@frfond.no

 • Kun digitale søknader mottas og søknaden må inneholde:
 • Begrunnet interesse for hvorfor du vil søke stipend. Maks to A4 sider.
 • CV
 • Maks 10 bilder av kunstneriske verk/prosjekt. Ikke større en 1MB TOTALT.

Juryen består av:

 • Gabriella Göransson, styremedlem og billedkunstner
 • Karoline Røed Tønnesen, styremedlem og grafisk designer
 • Kristin Røed, styreleder og kunstformidler

Tidligere stipendmottakere er:

2008:   Ulla Mari Brantenberg

2010:   2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi

Thomas Widerberg, Nico Widerberg og Gabriella Göransson

2012:   Marian Heyerdahl (Villa Faraldi stipendet)

Elizabeth Croft (S. Catherina arbeidsstipend)

2014:   Christine Aspelund

2016:   Line Anda Dalmar

Velkommen til åpent aterlier og kunstnersamtale

Notater 17.05-18.06 (c) Line Anda Dalmar/BONO

Notater 17.05. – 18.06. 2016

LINE ANDA DALMAR

Åpent atelier i Oratorio di  Santa Caterina, Villa Faraldi, Italia

I samarbeid med Comune di Villa Faraldi (Italia) og Time kommune (Norge)

Inviterer vi til:

Vernissasje Åpent atelier: lørdag 16.07.2016 kl. 21:00 – 23:00

Åpent Atelier og Kunstnersamtale: søndag 17.07.2016 kl. 16:00 – 18:00

Som motaker av Villa Faraldi Stipendet 2016, fra Fritz Roeds minnefond, har kunstneren Line Anda Dalmar arbeidet i atelieret Santa Catherina i Villa Faraldi våren 2016.

Notater 17.05/18.06.2016 består av ca. 85 studier tegnet under hennes opphold i Villa Faraldi i mai og juni i år. Tegningene vises i kronologisk rekkefølge, som en dagbok, hengende på en klessnor.

Hun er opptatt av tid, forandring, avstand og rom, hvordan det påvirker oss og hvordan det lagres i vår visuelle hukommelse. Arbeidene reflekterer ofte omkring hvordan vi opplever naturen rundt oss og hvordan vi reagerer på dens form.

Motivene i Notater 17.05/18.06.2016 tar utgangspunkt i planter og blomster i bevegelse. Hun forsøker å fange den umiddelbare opplevelsen, et oyeblikk som er i konstant forandring og derfor ikke fremstår som et tydelig bilde, men som et flyktig minne om noe som har vært.

Kunstnersamtalen med Line Anda Dalmar den 17.07. er en uformell samtale på engelsk, mellom kunstneren og den italienske journalisten Viviana Spada.

Mer informasjon om kunstneren finner du på: lineandadalmar.com

Tildeling av Villa Faraldi stipendet for 2016.

Villa Faraldi stipendet for 2016 ble utlyst til medlemmene av Rogaland Bildende Kunstnere. Bakgrunnen for dette er Fritz Røeds nære tilknytning til Rogaland og sitt fødested Bryne.

Fondets formål er å fremme interesse og forståelse for billedkunst, kunsthåndverk og Fritz Røeds kunstneriske virksomhet spesielt, gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom og Norge og Italia. Fondet samarbeider med Time kommune, Norge og Comune di Villa Faraldi, Italia.

Stipendmottakeren får et arbeidsstipend pålydende  NOK 20 000,-  samt 2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia. Oppholdet inkluderer losji og arbeidsmuligheter i atelieret Santa Catherina. Det gamle tidligere kapellet er brukt som atelier av flere nordiske kunstnere siden begynnelsen av 1970 tallet, deriblant Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Göransson, Bengt Ohlsson med flere.

Juryen bestod av:  Karoline Røed Tønnesen, Gabriella Göransson og Kristin Røed. En enstemmig jury valgte å tildele Villa Faraldi Stipendet for 2016 til Line Anda Dalmar.

Line Anda Dalmar er billedkunstner basert i Stavanger etter endt utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen(BA,foto) og Konstfack i Stockholm (MA, Konst). De siste årene har hun hatt en rekkeutstillinger både i inn og utland både separat og i gruppe. Deriblant ved: RogalandKunstsenter og Stavanger Kunstmuseum, Marabouparken (Stockholm), Fotogalleriet og Galleri BOA (Oslo), Kunstmuseet Nord-Trøndelag (Namsos), Vestlandsutstillingen 2010,Public Space One og Vesterheim Museum (Iowa,US) og Altes Finanzamt (Berlin).

Hun arbeider temaspesifikt og prosjektorientert med video, foto, skulptur og tegning som medium. Arbeidene kan sees som refleksjoner omkring hvordan vi opplever landskapet og omgivelsene rundt oss. Hun er opptatt av tid, avstand og rom, hvordan det påvirker oss, og hvilke elementer som lagres i vår visuelle hukommelse. I denne konteksten er landskapet interessant også med tanke på hvilke elementer man søker seg til for å oppnå en følelse av tilhørighet, tilknytning og identitetsfølelse. http://www.lineandadalmar.com

Line Anda Dalmar planlegger opphold i atelieret S. Catherina i to omganger  medio mai til medio juni og  medio juli til medio august.

Tidligere mottakere av Villa Faraldi stipendet er:

2014 Christine Aspelund

2012  Marian Heyerdahl, samt S Catherina Arbeidsstipend til Elizabeth Croft.

2010  2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi: Gabriella Göransson, Thomas Widerberg og Nico Widerberg

2008  Ulla Mari Brantenberg

Stipendmottakeren forplikter seg til å holde åpent atelier i løpet av stipendperioden, det er også gode muligheter for visning av egne arbeider i atelieret og ute idet offentlige rom.

Vi har stor tro på at Line Anda Dalmar kan finne inspirasjon til sine kunstneriske prosjekter i møtet med landskapet og befolkningen i Villa Faraldi og at beboerne i landsbyen vil få glede av møte med denne unge og vitale kunstneren.

For ytterligere informasjon om stipendtildelingen ta gjerne kontakt med Kristin Røed tlf. 957 01 168.

http://jbl.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=38644

http://www.aftenbladet.no/kultur/Line-Anda-Dalmar-fikk-stipendet-3867202.html

Utlysning av Villa Faraldi stipendet 2016

Fritz Røeds Minnefond (FRfondet) utlyser Villa Faraldi stipendet for 2016.

Stipendet deles ut hvert annet år, første gang i 2008.

I år har fondet valgt å utlyse stipendet i Rogaland og kun billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Rogaland kan søke.

Stipendet er opprettet av FRfondet. Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia:

 Stipendmottaker får:

 • ARBEIDSSTIPEND: pålydende NOK 20 000.
 • 2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia, i mai – juni 2016.Oppholdet inkluderer:
 •  ATELIER: Det gamle nedlagte kapellet Santa Catherina er brukt som atelier siden begynnelsen av 1970 tallet av flere nordiske kunstnere, deriblant Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Göransson og Bengt Ohlson med flere. Atelieret stilles til rådighet under oppholdet.
 • LOSJI: FR fondet stiller enkel losji til disposisjon. Tilgang til felles kjøkken og bad. Egner seg ikke for familier med barn. (kost ikke inkludert). FR fondet kan, hvis ønskelig, formidle leie av bolig med høyere standard.

De nordiske Villa Faraldi-kunstnerne har alltid vært en integrert del av det sosiale liv i landsbyen. Det vil bli satt pris på om stipendiaten søker å videreføre denne tradisjonen,  for eksempel ved at innbyggerne inviteres til atelierbesøk, åpent atelier, utstilling i atelieret eller lignende under oppholdet.

Billedhoggeren Fritz Røed (1928 – 2002) var født og vokste opp på Bryne på Jæren, et sted han alltid forble nært knyttet til. Time Kommune er vennskapskommune med Villa Faraldi, og en god samarbeidspartner og viktig  bidragsyter til FR–fondets virksomhet.

Søknadsfrist 15. november 2015 til stipend@frfond.no

 • Kun digitale søknader mottas og søknaden må inneholde:
 • Begrunnet interesse for hvorfor du vil søke stipend. Maks to A4 sider.
 • CV
 • Maks 10 bilder av kunstneriske verk/prosjekt. Ikke større en 1MB totalt.

Juryen består av:

 • Karoline Røed Tønnesen, styreleder og grafisk designer
 • Gabriella Göransson, styremedlem og billedkunstner
 • Kristin Røed, styremedlem og kunstformidler

Tidligere stipendmottakere er:

2008:   Ulla Mari Brantenberg

2010:   2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi

Thomas Widerberg, Nico Widerberg og Gabriella Göransson

2012:   Marian Heyerdahl (Villa Faraldi stipendet)

Elizabeth Croft (S. Catherina arbeidsstipend)

2014:   Christine Aspelund

Tildeling av Villa Faraldi stipendet for 2014.

Villa Faraldistipendet 2014 er tildelt billedhuggeren Christine Aspelund.

Aspelund arbeider i atelieret S. Catherina fra 19. juni og ut juli. Hun hadde også et arbeidsopphold I Villa I mars/april i år.

Lørdag 19. Juli er det visning og vernissasje i Atelier S. Catherina.

Samme kveld gir hennes mann pianisten Per Karang en konsert.

For nærmere informasjon gå inn på www.villafaraldifestival.com

Stipendet for 2014 ble utlyst til Norsk Billedhoggerforenings medlemmer.

Fondets formål er å fremme interesse og forståelse for billedkunst, kunsthåndverk og Fritz Røeds kunstneriske virksomhet spesielt, gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom og Norge og Italia.

Fondet samarbeider med Time kommune, Norge og Comune di Villa Faraldi, Italia.

Stipendmottakeren får et arbeidsstipend pålydende  NOK 10 000,-  samt 2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia. Oppholdet inkluderer losji og arbeidsmuligheter i atelieret Santa Catherina. Det gamle tidligere kapellet er brukt som atelier av flere nordiske kunstnere siden begynnelsen av 1970 tallet, deriblant Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Göransson, Bengt Ohlsson med flere.

Christine Aspelund er en figurativ skulptør. Hun er utdannet ved Statens Kunstakademi (Avdeling for Skulptur under István Lisztes m. fl.). Statens håndverks- og Kunstindustriskole (Institutt for Keramikk under Ole Lislerud, Arne Åse m.fl. og spesialisering i klassisk modellér v. Institutt for Form under Eilif Mikkelsen).

Tematisk ønsker hun å si noe om det å være menneske i en kropp, – om kroppslighet og diffuse emosjonelle tilstander og menneskekroppens sårbarhet. Aspelund har allerede jobbet flere år I Italia, og med hennes utgangspunkt passer hun svært godt inn i fondets formål. Vi tror at oppholdet vil gi et gjensidig utbytte bade for kunstneren og for Villa Faraldi. Se også hjemmesiden www.christineaspelund.com

Tidligere stipendmottakere er:

2012  Marian Heyerdahl

2010  2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi:

Gabriella Göransson, Thomas Widerberg og Nico Widerberg

2008  Ulla Mari Brantenberg

 

Vi er stolte av å tildele  billedhuggeren Christine Aspelund  Villa Faraldi stipendiet 2014.

Stipendutlysning 2014

Fritz Røeds Minnefond (FRfondet) utlyser herved Villa Faraldistipendet for 2014.

Stipendet skal gå til en norsk kunstner eller kunsthåndverker og deles ut hvert annet år. I år er det mulighet for NBFs medlemmer å søke. Stipendet administreres av Stiftelsen Fritz Røeds Minnefond. Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia:

Stipendmottaker får:

ARBEIDSSTIPEND: pålydende NOK 10 000.

2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia, i mai – juni 2014. Oppholdet inkluderer:

 • ATELIER: Det gamle nedlagte kapellet Santa Catherina er brukt som atelier siden begynnelsen av 1970 tallet av flere nordiske kunstnere, deriblant Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Göransson og Bengt Ohlson med flere. Kapellet stilles til rådighet under oppholdet.
 • LOSJI: Villa Faraldi kommune stiller enkel losji til disposisjon. Tilgang til felles kjøkken og bad. Egner seg ikke for familier med barn. (kost ikke inkludert). FRfondet kan, hvis ønskelig, formidle leie av bolig med høyere standard.

De nordiske Villa Faraldikunstnerne har alltid vært en integrert del av det sosiale liv i landsbyen. Det vil bli satt pris på om stipendiaten søker å videreføre denne tradisjonen, – for eksempel ved at innbyggerne inviteres til et atelierbesøk eller lignende under oppholdet.

Søknadsfrist 15. april 2013 til stipend@frfond.no

Kun digitale søknader mottas og må inneholde:

 • Begrunnet interesse for hvorfor du vil søke stipend. Maks to A4 sider.
 • CV
 • Maks 10 bilder av kunstneriske verk/prosjekt. Ikke større en 1MB