Tildeling av Villa Faraldi stipendet 2020

Fritz Røeds Minnefond (FRfondet) har vedtatt å tildele Villa Faraldi stipendet for 2020 til

billedkunstner Mattias Härenstam.

(c) Mattias Härenstam

Stipendmottakeren får:
• Arbeidsstipend på NOK 20 000 og
• Arbeidsopphold i landsbyen Villa Faraldi i Italia, våren og sommeren 2020.

Mattias Härenstam, som arbeider med skulptur, grafikk film og video, arbeider nå med nye skulpturer i mindre skala. Han ser fram til å arbeide i det gamle kapellet Santa Catherina i Villa Faraldi, hvor Fritz Røed og så mange andre kunstnere har arbeidet tidligere.
Som billedhugger er Härenstam opptatt av den lange skulpturhistorien i Italia, helt tilbake til antikken, over renessansen og frem til våre dager med kunstnere som f eks Giuseppe Penone og Jannis Kounellis. Men det er ikke kun den høye «kunstkanon» som interesserer ham – i Italia finnes også en stor og levende håndverkstradisjon for treskjæring. Et materiale han har arbeidet mye med og har et nært forhold til. Juryen setter pris på at Härenstams prosjekt har en god forankring i de genuine mulighetene landsbyen Villa Faraldi kan by på, beliggende midt i en av Italias viktigste olivenregioner. Det skal ihvertfall ikke mangle på tremateriale og vi håper at kunstneren vil ha glede av oppholdet i sitt kunstneriske virke. Kunstneren starter sitt opphold I Villa Faraldi I slutten av april og avslutter med utstilling i Villa Faraldi fra 4. til 11. juli 2020.

Mattias Härenstam er født og har vokst opp i Sverige. Han er utdannet bl.a. ved Kunsthøgskolen i Bergen og bor og arbeider i Oslo.
Gitt kunstnerens svensk/norske bakgrunn er tildelingen også en gest til tidligere svenske og svensk/norske billedkunstnere i Villa Faraldi: Kunstmaleren Bengt Ohlsson, kunstmaler Per Göransson og tekstilkunstner Eli Marie Johnssen som alle har bodd og arbeidet i Villa Faraldi.

Mattias Härenstam har en solid kunstnerisk praksis. Han har de senere årene hatt en rekke separatutstillinger ved blant annet Norske Grafikere 2019, Vigelandsmuseet og Stavanger Kunstmuseum i 2016, deltatt i en rekke kollektivutstillinger bl.a. i Nordnorsk Kunstmuseum og Haugesund Kunstmuseum i 2019, Stavanger Kunsthall, Virsum Konsthall, Fotogalleriet og Hå Gamle Prestegård i 2018.
Han har også utført flere kunstoppdrag i offentlig rom, sist to store treskulpturer ved Universitetet i Bergen. For mer informasjon se hjemmesiden: www.mattiasharenstam.com
FRfondet deler ut Villa Faraldi stipendet hvert annet år, første gang i 2008.
Årets tildeling ble utlyst gjennom Kunstsentrene i Norge og Bryne kunstforening og det kom inn ialt 29 søknader til behandling.

Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia.
Billedhuggeren Fritz Røed (1928 – 2002), kanskje mest kjent for nasjonalmonumentet Sverd I Fjell, ved Hafrsfjord I Rogaland, var født og oppvokst på Bryne på Jæren, senere bosatt I Oslo og I Villa Faraldi I Italia. Bryne var et sted han alltid forble nært knyttet til og Time kommune er idag vennskapskommune med Villa Faraldi kommune, og en god samarbeidspartner for FR–fondets virksomhet.
De nordiske Villa Faraldi-kunstnerne, bl.a. Inger Sitter, Bengt Ohlsson, Franz Widerberg, Per Göransson, Eli Marie Johnssen og Fritz Røed var alle en integrert del av det sosiale liv i landsbyen. Stipendmottakerne oppfordres til å videreføre denne tradisjonen, ved at innbyggerne inviteres til atelierbesøk, åpent atelier, utstilling eller lignende under oppholdet.

Juryen bestod av:
• Gabriella Göransson, styremedlem og billedkunstner,
• Gro Greve, grunnlegger og partner ICArt,
• Kristin Røed, styreleder og kunstformidler.

Tidligere stipendmottakere er:
2018: Morten Slettemeås
2016: Line Anda Dalmar
2014: Christine Aspelund
2012: Marian Heyerdahl (Villa Faraldi stipendet) og
Elizabeth Croft (S. Catherina arbeidsstipend)
2010: 2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi:
Thomas Widerberg, Nico Widerberg og Gabriella Göransson
2008: Ulla Mari Brantenberg

Vi gratulerer Mattias Härenstam med stipendet og ser fram til det videre samarbeidet.