VILLA FARALDI STIPENDET 2008 TILDELT ULLA-MARI BRANTENBERG

Det aller første VILLA FARALDI STIPENDET ble tildelt Ulla-Mari Brantenberg ved en et valg vi tror vil bli svært godt mottatt både blant nordmenn og italienere med tilknytning til landsbyen.

Stipendet deles ut til en norsk kunstner eller kunsthåndverker for tre måneders studieopphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia, samt deltakelse på Villa Faraldis årlige kulturfestival.

Ulla-Mari Brantenberg er en av Norges aller fremste glasskunstnere/billedkunstnere og har hatt en lang rekke utstillinger i inn og utland. Hennes glassarbeider er vakre, nyskapende og interessante og hun er en kunstner som behersker sitt fag til minste detalj. Hun har også en spennvidde i sin kunstneriske virksomhet fra det store format og utsmykninger til det lille format og rene bruksting. Styret ser med stolthet fram til å presentere Ulla-Mari Brantenberg i Italia, vi har også tro på at kunstneren vil få inspirasjon og glede av stipendoppholdet i Liguria.

Stipendmottakeren får et tre måneders arbeidsopphold i Villa Faraldi, med påfølgende utstilling under Villa Faraldi Festivalen 2008. Selve stipendet er i år på kr. 10.000 samt gratis atelier, bolig og utstillingslokale, våren og sommeren 2008. Villa Faraldi kommune bidrar med gratis bolig og visningssted i ”Centro culturale Fritz Røed” og har påtatt seg arbeidet med markedsføring, vakthold og andre praktiske detaljer i forbindelse med stipendmottakernes opphold og utstilling.

Stipendet skal deles ut hver annet år, av Stiftelsen Fritz Røeds minnefond. Fondets formål er å fremme interesse og forståelse for billedkunst, kunsthåndverk og Fritz Røeds kunstneriske virksomhet spesielt, gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom og Norge og Italia. Hensikten er hovedsakelig å videreføre og ta vare på tradisjonen med at norske kunstnere arbeider i atelieret Capella Santa Catherina og stiller ut under den årlige Kulturfestivalen i landsbyen Villa Faraldi i Italia. Festivalen ble initiert av norske kunstnere og kulturarbeidere i samarbeide med Villa Faraldi kommune. 

Mange norske billedkunstnere har arbeidet i atelieret Capella Santa Catherina, bl.a. Inger Sitter, Franz Widerberg, Per Göransson, Eli Marie Johnsen og Fritz Røed. Poeten Kolbein Falkeid har skrevet en egen diktsamling tilegnet landsbyen og en rekke andre kulturarbeidere har arbeidet og feriert i Villa Faraldi. Vi tror oppholdet og muligheten for å arbeide i dette atelieret vil være inspirerende for nye generasjoner billedkunstnere og kunsthåndverkere og i tillegg gi noe annet enn vanlig turisme tilbake til Italienerne.

Stiftelsens styre ser med spenning fram til gjennomføringen av det første stipendoppholdet og utstillingsåpningen som finner sted under Villa Faraldi Festivalen 5. juli i år og ønsker med dette Ulla-Mari Brantenberg lykke til med stipendoppholdet.