Velkommen til åpent aterlier og kunstnersamtale

 

Notater 17.05. – 18.06. 2016

LINE ANDA DALMAR

Åpent atelier i Oratorio di  Santa Caterina, Villa Faraldi, Italia

I samarbeid med Comune di Villa Faraldi (Italia) og Time kommune (Norge)

Inviterer vi til:

Vernissasje Åpent atelier: lørdag 16.07.2016 kl. 21:00 – 23:00

Åpent Atelier og Kunstnersamtale: søndag 17.07.2016 kl. 16:00 – 18:00

Som motaker av Villa Faraldi Stipendet 2016, fra Fritz Roeds minnefond, har kunstneren Line Anda Dalmar arbeidet i atelieret Santa Catherina i Villa Faraldi våren 2016.

Notater 17.05/18.06.2016 består av ca. 85 studier tegnet under hennes opphold i Villa Faraldi i mai og juni i år. Tegningene vises i kronologisk rekkefølge, som en dagbok, hengende på en klessnor.

Hun er opptatt av tid, forandring, avstand og rom, hvordan det påvirker oss og hvordan det lagres i vår visuelle hukommelse. Arbeidene reflekterer ofte omkring hvordan vi opplever naturen rundt oss og hvordan vi reagerer på dens form.

Motivene i Notater 17.05/18.06.2016 tar utgangspunkt i planter og blomster i bevegelse. Hun forsøker å fange den umiddelbare opplevelsen, et oyeblikk som er i konstant forandring og derfor ikke fremstår som et tydelig bilde, men som et flyktig minne om noe som har vært.

Kunstnersamtalen med Line Anda Dalmar den 17.07. er en uformell samtale på engelsk, mellom kunstneren og den italienske journalisten Viviana Spada.

Mer informasjon om kunstneren finner du på: lineandadalmar.com

Tildeling av Villa Faraldi stipendet for 2016.

Villa Faraldi stipendet for 2016 ble utlyst til medlemmene av Rogaland Bildende Kunstnere. Bakgrunnen for dette er Fritz Røeds nære tilknytning til Rogaland og sitt fødested Bryne.

Fondets formål er å fremme interesse og forståelse for billedkunst, kunsthåndverk og Fritz Røeds kunstneriske virksomhet spesielt, gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom og Norge og Italia. Fondet samarbeider med Time kommune, Norge og Comune di Villa Faraldi, Italia.

Stipendmottakeren får et arbeidsstipend pålydende  NOK 20 000,-  samt 2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia. Oppholdet inkluderer losji og arbeidsmuligheter i atelieret Santa Catherina. Det gamle tidligere kapellet er brukt som atelier av flere nordiske kunstnere siden begynnelsen av 1970 tallet, deriblant Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Göransson, Bengt Ohlsson med flere.

Juryen bestod av:  Karoline Røed Tønnesen, Gabriella Göransson og Kristin Røed. En enstemmig jury valgte å tildele Villa Faraldi Stipendet for 2016 til Line Anda Dalmar.

Line Anda Dalmar er billedkunstner basert i Stavanger etter endt utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen(BA,foto) og Konstfack i Stockholm (MA, Konst). De siste årene har hun hatt en rekkeutstillinger både i inn og utland både separat og i gruppe. Deriblant ved: RogalandKunstsenter og Stavanger Kunstmuseum, Marabouparken (Stockholm), Fotogalleriet og Galleri BOA (Oslo), Kunstmuseet Nord-Trøndelag (Namsos), Vestlandsutstillingen 2010,Public Space One og Vesterheim Museum (Iowa,US) og Altes Finanzamt (Berlin).

Hun arbeider temaspesifikt og prosjektorientert med video, foto, skulptur og tegning som medium. Arbeidene kan sees som refleksjoner omkring hvordan vi opplever landskapet og omgivelsene rundt oss. Hun er opptatt av tid, avstand og rom, hvordan det påvirker oss, og hvilke elementer som lagres i vår visuelle hukommelse. I denne konteksten er landskapet interessant også med tanke på hvilke elementer man søker seg til for å oppnå en følelse av tilhørighet, tilknytning og identitetsfølelse. http://www.lineandadalmar.com

Line Anda Dalmar planlegger opphold i atelieret S. Catherina i to omganger  medio mai til medio juni og  medio juli til medio august.

Tidligere mottakere av Villa Faraldi stipendet er:

2014 Christine Aspelund

2012  Marian Heyerdahl, samt S Catherina Arbeidsstipend til Elizabeth Croft.

2010  2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi: Gabriella Göransson, Thomas Widerberg og Nico Widerberg

2008  Ulla Mari Brantenberg

Stipendmottakeren forplikter seg til å holde åpent atelier i løpet av stipendperioden, det er også gode muligheter for visning av egne arbeider i atelieret og ute idet offentlige rom.

Vi har stor tro på at Line Anda Dalmar kan finne inspirasjon til sine kunstneriske prosjekter i møtet med landskapet og befolkningen i Villa Faraldi og at beboerne i landsbyen vil få glede av møte med denne unge og vitale kunstneren.

For ytterligere informasjon om stipendtildelingen ta gjerne kontakt med Kristin Røed tlf. 957 01 168.

http://jbl.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=38644

http://www.aftenbladet.no/kultur/Line-Anda-Dalmar-fikk-stipendet-3867202.html

Utlysning av Villa Faraldi stipendet 2016

Fritz Røeds Minnefond (FRfondet) utlyser Villa Faraldi stipendet for 2016.

Stipendet deles ut hvert annet år, første gang i 2008.

I år har fondet valgt å utlyse stipendet i Rogaland og kun billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Rogaland kan søke.

Stipendet er opprettet av FRfondet. Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia:

 Stipendmottaker får:

 • ARBEIDSSTIPEND: pålydende NOK 20 000.
 • 2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia, i mai – juni 2016.Oppholdet inkluderer:
 •  ATELIER: Det gamle nedlagte kapellet Santa Catherina er brukt som atelier siden begynnelsen av 1970 tallet av flere nordiske kunstnere, deriblant Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Göransson og Bengt Ohlson med flere. Atelieret stilles til rådighet under oppholdet.
 • LOSJI: FR fondet stiller enkel losji til disposisjon. Tilgang til felles kjøkken og bad. Egner seg ikke for familier med barn. (kost ikke inkludert). FR fondet kan, hvis ønskelig, formidle leie av bolig med høyere standard.

De nordiske Villa Faraldi-kunstnerne har alltid vært en integrert del av det sosiale liv i landsbyen. Det vil bli satt pris på om stipendiaten søker å videreføre denne tradisjonen,  for eksempel ved at innbyggerne inviteres til atelierbesøk, åpent atelier, utstilling i atelieret eller lignende under oppholdet.

Billedhoggeren Fritz Røed (1928 – 2002) var født og vokste opp på Bryne på Jæren, et sted han alltid forble nært knyttet til. Time Kommune er vennskapskommune med Villa Faraldi, og en god samarbeidspartner og viktig  bidragsyter til FR–fondets virksomhet.

Søknadsfrist 15. november 2015 til stipend@frfond.no

 • Kun digitale søknader mottas og søknaden må inneholde:
 • Begrunnet interesse for hvorfor du vil søke stipend. Maks to A4 sider.
 • CV
 • Maks 10 bilder av kunstneriske verk/prosjekt. Ikke større en 1MB totalt.

Juryen består av:

 • Karoline Røed Tønnesen, styreleder og grafisk designer
 • Gabriella Göransson, styremedlem og billedkunstner
 • Kristin Røed, styremedlem og kunstformidler

Tidligere stipendmottakere er:

2008:   Ulla Mari Brantenberg

2010:   2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi

Thomas Widerberg, Nico Widerberg og Gabriella Göransson

2012:   Marian Heyerdahl (Villa Faraldi stipendet)

Elizabeth Croft (S. Catherina arbeidsstipend)

2014:   Christine Aspelund