Tildeling av Villa Faraldi stipendet for 2016.

Villa Faraldi stipendet for 2016 ble utlyst til medlemmene av Rogaland Bildende Kunstnere. Bakgrunnen for dette er Fritz Røeds nære tilknytning til Rogaland og sitt fødested Bryne.

Fondets formål er å fremme interesse og forståelse for billedkunst, kunsthåndverk og Fritz Røeds kunstneriske virksomhet spesielt, gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom og Norge og Italia. Fondet samarbeider med Time kommune, Norge og Comune di Villa Faraldi, Italia.

Stipendmottakeren får et arbeidsstipend pålydende  NOK 20 000,-  samt 2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia. Oppholdet inkluderer losji og arbeidsmuligheter i atelieret Santa Catherina. Det gamle tidligere kapellet er brukt som atelier av flere nordiske kunstnere siden begynnelsen av 1970 tallet, deriblant Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Göransson, Bengt Ohlsson med flere.

Juryen bestod av:  Karoline Røed Tønnesen, Gabriella Göransson og Kristin Røed. En enstemmig jury valgte å tildele Villa Faraldi Stipendet for 2016 til Line Anda Dalmar.

Line Anda Dalmar er billedkunstner basert i Stavanger etter endt utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen(BA,foto) og Konstfack i Stockholm (MA, Konst). De siste årene har hun hatt en rekkeutstillinger både i inn og utland både separat og i gruppe. Deriblant ved: RogalandKunstsenter og Stavanger Kunstmuseum, Marabouparken (Stockholm), Fotogalleriet og Galleri BOA (Oslo), Kunstmuseet Nord-Trøndelag (Namsos), Vestlandsutstillingen 2010,Public Space One og Vesterheim Museum (Iowa,US) og Altes Finanzamt (Berlin).

Hun arbeider temaspesifikt og prosjektorientert med video, foto, skulptur og tegning som medium. Arbeidene kan sees som refleksjoner omkring hvordan vi opplever landskapet og omgivelsene rundt oss. Hun er opptatt av tid, avstand og rom, hvordan det påvirker oss, og hvilke elementer som lagres i vår visuelle hukommelse. I denne konteksten er landskapet interessant også med tanke på hvilke elementer man søker seg til for å oppnå en følelse av tilhørighet, tilknytning og identitetsfølelse. http://www.lineandadalmar.com

Line Anda Dalmar planlegger opphold i atelieret S. Catherina i to omganger  medio mai til medio juni og  medio juli til medio august.

Tidligere mottakere av Villa Faraldi stipendet er:

2014 Christine Aspelund

2012  Marian Heyerdahl, samt S Catherina Arbeidsstipend til Elizabeth Croft.

2010  2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi: Gabriella Göransson, Thomas Widerberg og Nico Widerberg

2008  Ulla Mari Brantenberg

Stipendmottakeren forplikter seg til å holde åpent atelier i løpet av stipendperioden, det er også gode muligheter for visning av egne arbeider i atelieret og ute idet offentlige rom.

Vi har stor tro på at Line Anda Dalmar kan finne inspirasjon til sine kunstneriske prosjekter i møtet med landskapet og befolkningen i Villa Faraldi og at beboerne i landsbyen vil få glede av møte med denne unge og vitale kunstneren.

For ytterligere informasjon om stipendtildelingen ta gjerne kontakt med Kristin Røed tlf. 957 01 168.

http://jbl.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=38644

http://www.aftenbladet.no/kultur/Line-Anda-Dalmar-fikk-stipendet-3867202.html