oppussing av Santa Catherina og tilrettelegging for kulturaktiviteter

Vi inviterer med dette Villa Faraldi venner og venner av Fritz Røed til å bidra til finansiering av oppussing av Atelieret Santa Catherina og tilrettelegging for kulturaktiviteter i Fritz Røeds ånd! 

Kunstnerkolonien i Villa Faraldi

Det er i år rundt 50 år siden de første norske kunstnerne med Inger Sitter i spissen fant fram til landsbyen Villa Faraldi i Italia.

Landsbyen har i løpet av disse årene blitt et kjent tilholdssted for norske kunstnere og en del av norsk kunsthistorie. Kjernen i den første norske kunstnerkolonien i Villa Faraldi var Inger Sitter, Franz Widerberg, Per Göransson, Eli Marie Johnsen og Fritz Røed.

Andre kunstnere som har hatt stor betydning for utviklingen av kunstnermiljøet i Villa er:

Poeten Kolbein Falkeid, tegner Finn Graff og den svenske kunstneren Bengt Ohlsson (som fant stedet først). I tillegg kommer journalistene Pål Bang Hansen og Jon Lie, venner og venners venner som gjennom årene har besøkt landsbyen.

Atelieret Santa Catherina

På midten av 70 tallet opprettet de norske kunstnerne fellesatelier i det nedlagte kapellet Santa Catherina i Villa Faraldi. Fra 1982 overtok Fritz Røed atelieret der han blant annet arbeidet med Nasjonalmonumentet «Sverd i fjell» til Hafrsfjord i Rogaland, og atelieret Santa Catherina var hans hovedatelier de siste 20 årene av hans liv. Ved kunstnerens død overtok familien leieforholdet for Atelieret Santa Catherina og har blant annet samlet Fritz Røeds former og gipsmodeller der.

Villa Faraldi Internasjonale Kulturfestival og andre Fritz Røed initiativer

I 1984 ble den første Villa Faraldi internasjonale kulturfestival åpnet etter initiativ fra den norske kolonien.

Mottoet var å gi noe tilbake til den landsbyen de satte så stor pris på.

Fritz var sammen med ordføreren i Villa Faraldi sentral i organiseringen av festivalen i de neste 15 årene.

Han tok initiativ til å pusse opp den tidligere barnehagen i landsbyen til et utstillingslokale og enkel losji for kunstnere som deltok i kulturfestivalen. Lokalene blir også brukt som forsamlingssted for ulike aktiviteter blant Villa Faraldis innbyggere og fikk ved Fritz død navnet Centro Sociale Fritz Røed.

Fritz tok også initiativ til dugnad for å restaurere kapellet San Sebastiano i Tovetto (Villa Faraldi). Kapellet ble gjenvigslet av biskopen i Savona i 1986 og er idag i ordinær bruk.

Kronerullingens viktigste formål er:

  • Vedlikehold og oppgradering av Atelieret Santa Catherina:

For å kunne gå videre med planene har Atelieret Santa Catherina pr idag et sterkt behov for oppgradering. De viktigste områdene som må utbedres er:

  • Full omlegging av det elektriske anlegget til EU standard.
  • Utbedring av rømningsvei.
  • Omlegging av taket.
  • Utbedring av setningsskader.

Nærmere prosjektbeskrivelse kan sendes på forespørsel.

  • Og tilrettelegging for kunstneropphold i Centro Sociale Fritz Røed:

Kjøkkenet og soverommene har behov for betydelig oppgradering hvis det skal være attraktivt for kunstnere å oppholde seg på stedet over flere uker.

  • Kjøkkenet trenger ny komfyr, stekeovn, oppvaskmaskin, redskap, kopper og kar.
  • Soverommene trenger nytt sengetøy, møbler og lamper i oppholdsrom. 

Videreføre visjonen om Villa Faraldi som et aktivt internasjonalt kultursted.

Som etterkommere etter første generasjon ønsker vi å bidra til et levende kulturliv i Villa Faraldi. Atelieret Santa Catherina en viktig forutsetning i vårt arbeide og vi inviterer derfor alle venner til å bidra i kronerullingen.

Vi henvender oss både til privatpersoner, samarbeidspartnere og andre med tilknytning til Villa Faraldi, Norge og Liguria og til Fritz Røeds tidligere samarbeidspartnere.

Oppussingsarbeidene vil bli satt igang etterhvert som de blir finansiert og eventuelt overskytende midler vil gå til FRfondets aktiviteter.

For ytterligere informasjon ta gjerne kontakt på mail eller telefon med Kristin Røed.

Vi håper med dette på generøse bidrag fra alle inviterte.

Stiftelsen Fritz Røeds Minnefond, konto nr. 3207 34 73496, IBAN: NO78 3207 3473 496, Bankforbindelse: Sparebank 1 SR-Bank

Tlf. +47 957 01 168, adresse: c/o Kristin Røed, Motellveien 6B, 3148 Hvasser, org.nr. 887 615 632.