Stipendutlysning 2014

Fritz Røeds Minnefond (FRfondet) utlyser herved Villa Faraldistipendet for 2014.

Stipendet skal gå til en norsk kunstner eller kunsthåndverker og deles ut hvert annet år. I år er det mulighet for NBFs medlemmer å søke. Stipendet administreres av Stiftelsen Fritz Røeds Minnefond. Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia:

Stipendmottaker får:

ARBEIDSSTIPEND: pålydende NOK 10 000.

2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia, i mai – juni 2014. Oppholdet inkluderer:

  • ATELIER: Det gamle nedlagte kapellet Santa Catherina er brukt som atelier siden begynnelsen av 1970 tallet av flere nordiske kunstnere, deriblant Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Göransson og Bengt Ohlson med flere. Kapellet stilles til rådighet under oppholdet.
  • LOSJI: Villa Faraldi kommune stiller enkel losji til disposisjon. Tilgang til felles kjøkken og bad. Egner seg ikke for familier med barn. (kost ikke inkludert). FRfondet kan, hvis ønskelig, formidle leie av bolig med høyere standard.

De nordiske Villa Faraldikunstnerne har alltid vært en integrert del av det sosiale liv i landsbyen. Det vil bli satt pris på om stipendiaten søker å videreføre denne tradisjonen, – for eksempel ved at innbyggerne inviteres til et atelierbesøk eller lignende under oppholdet.

Søknadsfrist 15. april 2013 til stipend@frfond.no

Kun digitale søknader mottas og må inneholde:

  • Begrunnet interesse for hvorfor du vil søke stipend. Maks to A4 sider.
  • CV
  • Maks 10 bilder av kunstneriske verk/prosjekt. Ikke større en 1MB