STIPENDTILDELINGER FRITZ RØEDS MINNEFOND 2012.

Villa Faraldi stipendet 2012 tildeles billedkunstner Marian Heyerdahl.

Stipendet er på kr. 15.000 samt utstillingsplass i Centro Culturale Fritz Røed i Villa Faraldi i Juli 2012.

Stipendoverrekkelsen finner sted i forbindelse med åpningen av utstillingen.

Styret i FR fondet ønsker gjennom årets tildeling å vise en utstilling med en norsk kunstner som har markert seg på den internasjonale kunstarena og som har nær tilknytning til Liguria og Villa Faraldi.

Utstillingen er en del av Villa Faraldi Internasjonale Kulturfestival som arrangeres av Villa Faraldi kommune.

Marian Heyerdahl er født i Oslo i 1957. I 1958 flyttet familien til Italia hvor hun vokste opp. Hun er utdannet ved Statens Kunsthøyskole i Oslo og har atelier i Oslo, Italia og Kina.

Heyerdahl har hatt en rekke separatutstillinger bl.a. Punkt Ø, Moss, Norge, Gallery 798, Beijing, Kina og Stenersen Museet i Oslo. Hun har deltatt i kollektivutstillinger i Norge, Sverige, Kina, Portugal, Italia, Tyskland og USA. Se også hjemmesiden www.mheyerdahl.com

Tidligere mottakere av Villa Faraldi stipendet er:

2008    Ulla Mari Brantenberg¨

2010    2. generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi:

            Gabriella Göransson, Thomas Widerberg og Nico Widerberg

S. Catherina arbeidsstipend

FR fondet tildeler i år også S. Catherina arbeidsstipend til en ung kunstner. Stipendiet tildeles billedkunstneren Elizabeth Croft. Stipendet er på kr. 10.000, og mottakeren disponerer atelieret S. Catherina i Villa Faraldi i inntil tre mnd. i 2012.  Atelieret skal være åpent for publikum noen dager i forbindelse med Villa Faraldi Internasjonale Kulturfestival i Juli 2012. Villa Faraldi kommune stiller leilighet til disposisjon.

Time kommune er vennskapskommune med Villa Faraldi kommune og styret i FR minnefond ønsker å styrke dette vennskapsbåndet gjennom å tildele arbeidsstipend til en ung kunstner fra Time.

Elizabeth Croft er født i Manchester, England 1972, bor og arbeider i Time kommune i Rogaland, som også er Fritz Røeds fødested. Hun er utdannet ved Goldsmiths College, University of London og City College Brighton & Hove, England. Og er medlem av Rogaland Bildende Kunstnere (BKFR). Hun har deltatt på flere utstillinger i Rogaland og England og deltok i prosjektet On The Edge, Eigerøy fyr, Stavanger Kulturby 2008. Se også hjemmesiden www.elizabethcroft.net

Vi takker Time kommune og Rogaland Kunstsenter for forslag og gode råd i forbindelse med valg av kunstner.

Styret i FR minnefond består av:

Inger Sitter, Sunniva Røed Marroquin, Karoline Røed Tønnesen, Harald B. Ciarlo og Kristin Røed.