Tildeling av Villa Faraldi stipendet for 2014.

Villa Faraldistipendet 2014 er tildelt billedhuggeren Christine Aspelund.

Aspelund arbeider i atelieret S. Catherina fra 19. juni og ut juli. Hun hadde også et arbeidsopphold I Villa I mars/april i år.

Lørdag 19. Juli er det visning og vernissasje i Atelier S. Catherina.

Samme kveld gir hennes mann pianisten Per Karang en konsert.

For nærmere informasjon gå inn på www.villafaraldifestival.com

Stipendet for 2014 ble utlyst til Norsk Billedhoggerforenings medlemmer.

Fondets formål er å fremme interesse og forståelse for billedkunst, kunsthåndverk og Fritz Røeds kunstneriske virksomhet spesielt, gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom og Norge og Italia.

Fondet samarbeider med Time kommune, Norge og Comune di Villa Faraldi, Italia.

Stipendmottakeren får et arbeidsstipend pålydende  NOK 10 000,-  samt 2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia. Oppholdet inkluderer losji og arbeidsmuligheter i atelieret Santa Catherina. Det gamle tidligere kapellet er brukt som atelier av flere nordiske kunstnere siden begynnelsen av 1970 tallet, deriblant Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Göransson, Bengt Ohlsson med flere.

Christine Aspelund er en figurativ skulptør. Hun er utdannet ved Statens Kunstakademi (Avdeling for Skulptur under István Lisztes m. fl.). Statens håndverks- og Kunstindustriskole (Institutt for Keramikk under Ole Lislerud, Arne Åse m.fl. og spesialisering i klassisk modellér v. Institutt for Form under Eilif Mikkelsen).

Tematisk ønsker hun å si noe om det å være menneske i en kropp, – om kroppslighet og diffuse emosjonelle tilstander og menneskekroppens sårbarhet. Aspelund har allerede jobbet flere år I Italia, og med hennes utgangspunkt passer hun svært godt inn i fondets formål. Vi tror at oppholdet vil gi et gjensidig utbytte bade for kunstneren og for Villa Faraldi. Se også hjemmesiden www.christineaspelund.com

Tidligere stipendmottakere er:

2012  Marian Heyerdahl

2010  2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi:

Gabriella Göransson, Thomas Widerberg og Nico Widerberg

2008  Ulla Mari Brantenberg

 

Vi er stolte av å tildele  billedhuggeren Christine Aspelund  Villa Faraldi stipendiet 2014.

Stipendutlysning 2014

Fritz Røeds Minnefond (FRfondet) utlyser herved Villa Faraldistipendet for 2014.

Stipendet skal gå til en norsk kunstner eller kunsthåndverker og deles ut hvert annet år. I år er det mulighet for NBFs medlemmer å søke. Stipendet administreres av Stiftelsen Fritz Røeds Minnefond. Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia:

Stipendmottaker får:

ARBEIDSSTIPEND: pålydende NOK 10 000.

2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia, i mai – juni 2014. Oppholdet inkluderer:

  • ATELIER: Det gamle nedlagte kapellet Santa Catherina er brukt som atelier siden begynnelsen av 1970 tallet av flere nordiske kunstnere, deriblant Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Göransson og Bengt Ohlson med flere. Kapellet stilles til rådighet under oppholdet.
  • LOSJI: Villa Faraldi kommune stiller enkel losji til disposisjon. Tilgang til felles kjøkken og bad. Egner seg ikke for familier med barn. (kost ikke inkludert). FRfondet kan, hvis ønskelig, formidle leie av bolig med høyere standard.

De nordiske Villa Faraldikunstnerne har alltid vært en integrert del av det sosiale liv i landsbyen. Det vil bli satt pris på om stipendiaten søker å videreføre denne tradisjonen, – for eksempel ved at innbyggerne inviteres til et atelierbesøk eller lignende under oppholdet.

Søknadsfrist 15. april 2013 til stipend@frfond.no

Kun digitale søknader mottas og må inneholde:

  • Begrunnet interesse for hvorfor du vil søke stipend. Maks to A4 sider.
  • CV
  • Maks 10 bilder av kunstneriske verk/prosjekt. Ikke større en 1MB

STIPENDTILDELINGER FRITZ RØEDS MINNEFOND 2012.

Villa Faraldi stipendet 2012 tildeles billedkunstner Marian Heyerdahl.

Stipendet er på kr. 15.000 samt utstillingsplass i Centro Culturale Fritz Røed i Villa Faraldi i Juli 2012.

Stipendoverrekkelsen finner sted i forbindelse med åpningen av utstillingen.

Styret i FR fondet ønsker gjennom årets tildeling å vise en utstilling med en norsk kunstner som har markert seg på den internasjonale kunstarena og som har nær tilknytning til Liguria og Villa Faraldi.

Utstillingen er en del av Villa Faraldi Internasjonale Kulturfestival som arrangeres av Villa Faraldi kommune.

Marian Heyerdahl er født i Oslo i 1957. I 1958 flyttet familien til Italia hvor hun vokste opp. Hun er utdannet ved Statens Kunsthøyskole i Oslo og har atelier i Oslo, Italia og Kina.

Heyerdahl har hatt en rekke separatutstillinger bl.a. Punkt Ø, Moss, Norge, Gallery 798, Beijing, Kina og Stenersen Museet i Oslo. Hun har deltatt i kollektivutstillinger i Norge, Sverige, Kina, Portugal, Italia, Tyskland og USA. Se også hjemmesiden www.mheyerdahl.com

Tidligere mottakere av Villa Faraldi stipendet er:

2008    Ulla Mari Brantenberg¨

2010    2. generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi:

            Gabriella Göransson, Thomas Widerberg og Nico Widerberg

S. Catherina arbeidsstipend

FR fondet tildeler i år også S. Catherina arbeidsstipend til en ung kunstner. Stipendiet tildeles billedkunstneren Elizabeth Croft. Stipendet er på kr. 10.000, og mottakeren disponerer atelieret S. Catherina i Villa Faraldi i inntil tre mnd. i 2012.  Atelieret skal være åpent for publikum noen dager i forbindelse med Villa Faraldi Internasjonale Kulturfestival i Juli 2012. Villa Faraldi kommune stiller leilighet til disposisjon.

Time kommune er vennskapskommune med Villa Faraldi kommune og styret i FR minnefond ønsker å styrke dette vennskapsbåndet gjennom å tildele arbeidsstipend til en ung kunstner fra Time.

Elizabeth Croft er født i Manchester, England 1972, bor og arbeider i Time kommune i Rogaland, som også er Fritz Røeds fødested. Hun er utdannet ved Goldsmiths College, University of London og City College Brighton & Hove, England. Og er medlem av Rogaland Bildende Kunstnere (BKFR). Hun har deltatt på flere utstillinger i Rogaland og England og deltok i prosjektet On The Edge, Eigerøy fyr, Stavanger Kulturby 2008. Se også hjemmesiden www.elizabethcroft.net

Vi takker Time kommune og Rogaland Kunstsenter for forslag og gode råd i forbindelse med valg av kunstner.

Styret i FR minnefond består av:

Inger Sitter, Sunniva Røed Marroquin, Karoline Røed Tønnesen, Harald B. Ciarlo og Kristin Røed.

VILLA FARALDI STIPENDET 2010.

Lørdag 10. Juli kl. 17.00 åpner Villa Faraldi utstillingen 2010 i den lille liguriske landsbyen der så mange norske billedkunstnere har hatt tilhold gjennom mer enn 30 år. Kunstutstilingen er en del av den 27. Internasjonale kulturfestivalen i Villa Faraldi, Liguria, Italia.

Utstillingen vil bli åpnet av Den norske Ambassadøren i Roma, Einar M. Bull.                               

Stedet er Centro Socio-Culturale Fritz Røed i Villa Faraldi, Liguria,  Italia.

Utstillingsperiode:  10. Juli – 1. August.

I år viser Fritz Røeds Minnefond den andre Villa Faraldi – utstillingen. Fondets styre fant det naturlig og viktig å presentere den nye generasjonen norske kunstnere med langvarig tilknytning til landsbyen.  Årets utstillere er alle 2. generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi;

  • Gabriella Göransson er tekstilkunstner og arbeider med objekter og installasjoner.
  • Thomas Widerberg er komponist og kunstfotograf.
  • Nico Widerberg er billedhugger og grafiker.

Alle kunstnerne er etablerte norske kunstnere som har vist en rekke utstillinger i Norge og i utlandet. De har alle mer enn 30 års tilknytning til Villa Faraldi. Utstillingen vil være en berikelse både for landsbyen som blir kjent med deres kunstneriske virksomhet og for kunstnerne som får vist seg fram for et Italiensk publikum. 

 Dette blir en utstilling med stor appell både til kunstinteresserte og tilreisende i Liguria.

Kunstnerne er tildelt Villa Faraldi stipendet 2010 som vil overrekkes på utstillingsåpningen. Med stipendiet følger utstillingen i Villa Faraldi. De disponerer også atelieret Capella Santa Catherina i Villa Faraldi i en tre måneders periode.

Den første Villa Faraldi utstillingen fant sted i 1983. Siden den gang har mange norske kunstnere stilt ut under den internasjonale kulturfestivalen i Villa Faraldi, med Fritz Røed som entusiastisk initiativtaker. Ved Fritz Røeds bortgang i 2002 opprettet familien et minnefond bl.a. for å videreføre denne kulturutvekslingen. 

Våren 2008 delte vi ut det første Villa Faraldi stipendiet med påfølgende utstilling i tilknytning til Villa Faraldi Internasjonale Kulturfestival sommeren 2008. Stipendiet gikk til den kjente glasskunstneren Ulla Mari Brantenberg.

Takket være gode venner og bidragsytere har det vært mulig å videreføre tradisjonen med at norske kunstnere stiller ut under festivalen i Villa Faraldi.  

Bidragsytere til årets utstilling er: 

Time kommune, Den norske Ambassade i Roma og Atlas spedisjon.

Utstillingen er et samarbeid mellom Villa Faraldi kommune og Fritz Røeds minnefond.

Minnefondets styre består av tre representanter for Fritz Røeds familie samt advokat Harald B. Ciarlo og billedkunstneren Inger Sitter som er kunstnerrepresentant i styret.

Ytterligere informasjon om Villa Faraldi og den internasjonale kulturfestivalen 2010 finner du på hjemmesidene:

www.comune.villa-faraldi.im.it

www.villafaraldifestival.com