VILLA FARALDI STIPENDET 2010.

Lørdag 10. Juli kl. 17.00 åpner Villa Faraldi utstillingen 2010 i den lille liguriske landsbyen der så mange norske billedkunstnere har hatt tilhold gjennom mer enn 30 år. Kunstutstilingen er en del av den 27. Internasjonale kulturfestivalen i Villa Faraldi, Liguria, Italia.

Utstillingen vil bli åpnet av Den norske Ambassadøren i Roma, Einar M. Bull.                               

Stedet er Centro Socio-Culturale Fritz Røed i Villa Faraldi, Liguria,  Italia.

Utstillingsperiode:  10. Juli – 1. August.

I år viser Fritz Røeds Minnefond den andre Villa Faraldi – utstillingen. Fondets styre fant det naturlig og viktig å presentere den nye generasjonen norske kunstnere med langvarig tilknytning til landsbyen.  Årets utstillere er alle 2. generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi;

  • Gabriella Göransson er tekstilkunstner og arbeider med objekter og installasjoner.
  • Thomas Widerberg er komponist og kunstfotograf.
  • Nico Widerberg er billedhugger og grafiker.

Alle kunstnerne er etablerte norske kunstnere som har vist en rekke utstillinger i Norge og i utlandet. De har alle mer enn 30 års tilknytning til Villa Faraldi. Utstillingen vil være en berikelse både for landsbyen som blir kjent med deres kunstneriske virksomhet og for kunstnerne som får vist seg fram for et Italiensk publikum. 

 Dette blir en utstilling med stor appell både til kunstinteresserte og tilreisende i Liguria.

Kunstnerne er tildelt Villa Faraldi stipendet 2010 som vil overrekkes på utstillingsåpningen. Med stipendiet følger utstillingen i Villa Faraldi. De disponerer også atelieret Capella Santa Catherina i Villa Faraldi i en tre måneders periode.

Den første Villa Faraldi utstillingen fant sted i 1983. Siden den gang har mange norske kunstnere stilt ut under den internasjonale kulturfestivalen i Villa Faraldi, med Fritz Røed som entusiastisk initiativtaker. Ved Fritz Røeds bortgang i 2002 opprettet familien et minnefond bl.a. for å videreføre denne kulturutvekslingen. 

Våren 2008 delte vi ut det første Villa Faraldi stipendiet med påfølgende utstilling i tilknytning til Villa Faraldi Internasjonale Kulturfestival sommeren 2008. Stipendiet gikk til den kjente glasskunstneren Ulla Mari Brantenberg.

Takket være gode venner og bidragsytere har det vært mulig å videreføre tradisjonen med at norske kunstnere stiller ut under festivalen i Villa Faraldi.  

Bidragsytere til årets utstilling er: 

Time kommune, Den norske Ambassade i Roma og Atlas spedisjon.

Utstillingen er et samarbeid mellom Villa Faraldi kommune og Fritz Røeds minnefond.

Minnefondets styre består av tre representanter for Fritz Røeds familie samt advokat Harald B. Ciarlo og billedkunstneren Inger Sitter som er kunstnerrepresentant i styret.

Ytterligere informasjon om Villa Faraldi og den internasjonale kulturfestivalen 2010 finner du på hjemmesidene:

www.comune.villa-faraldi.im.it

www.villafaraldifestival.com

VILLA FARALDI STIPENDET 2008 TILDELT ULLA-MARI BRANTENBERG

Det aller første VILLA FARALDI STIPENDET ble tildelt Ulla-Mari Brantenberg ved en et valg vi tror vil bli svært godt mottatt både blant nordmenn og italienere med tilknytning til landsbyen.

Stipendet deles ut til en norsk kunstner eller kunsthåndverker for tre måneders studieopphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia, samt deltakelse på Villa Faraldis årlige kulturfestival.

Ulla-Mari Brantenberg er en av Norges aller fremste glasskunstnere/billedkunstnere og har hatt en lang rekke utstillinger i inn og utland. Hennes glassarbeider er vakre, nyskapende og interessante og hun er en kunstner som behersker sitt fag til minste detalj. Hun har også en spennvidde i sin kunstneriske virksomhet fra det store format og utsmykninger til det lille format og rene bruksting. Styret ser med stolthet fram til å presentere Ulla-Mari Brantenberg i Italia, vi har også tro på at kunstneren vil få inspirasjon og glede av stipendoppholdet i Liguria.

Stipendmottakeren får et tre måneders arbeidsopphold i Villa Faraldi, med påfølgende utstilling under Villa Faraldi Festivalen 2008. Selve stipendet er i år på kr. 10.000 samt gratis atelier, bolig og utstillingslokale, våren og sommeren 2008. Villa Faraldi kommune bidrar med gratis bolig og visningssted i ”Centro culturale Fritz Røed” og har påtatt seg arbeidet med markedsføring, vakthold og andre praktiske detaljer i forbindelse med stipendmottakernes opphold og utstilling.

Stipendet skal deles ut hver annet år, av Stiftelsen Fritz Røeds minnefond. Fondets formål er å fremme interesse og forståelse for billedkunst, kunsthåndverk og Fritz Røeds kunstneriske virksomhet spesielt, gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom og Norge og Italia. Hensikten er hovedsakelig å videreføre og ta vare på tradisjonen med at norske kunstnere arbeider i atelieret Capella Santa Catherina og stiller ut under den årlige Kulturfestivalen i landsbyen Villa Faraldi i Italia. Festivalen ble initiert av norske kunstnere og kulturarbeidere i samarbeide med Villa Faraldi kommune. 

Mange norske billedkunstnere har arbeidet i atelieret Capella Santa Catherina, bl.a. Inger Sitter, Franz Widerberg, Per Göransson, Eli Marie Johnsen og Fritz Røed. Poeten Kolbein Falkeid har skrevet en egen diktsamling tilegnet landsbyen og en rekke andre kulturarbeidere har arbeidet og feriert i Villa Faraldi. Vi tror oppholdet og muligheten for å arbeide i dette atelieret vil være inspirerende for nye generasjoner billedkunstnere og kunsthåndverkere og i tillegg gi noe annet enn vanlig turisme tilbake til Italienerne.

Stiftelsens styre ser med spenning fram til gjennomføringen av det første stipendoppholdet og utstillingsåpningen som finner sted under Villa Faraldi Festivalen 5. juli i år og ønsker med dette Ulla-Mari Brantenberg lykke til med stipendoppholdet.