MORTEN SLETTEMEÅS – paintings: Blue Trees / Green Sky – Alberi Blu / Cielo Verde

Sabato 7 Luglio 2018 alle 20.00 al Centro Culturale Fritz Røed, Villa Faraldi.

La Fondazione Fritz Røed in cooperazione de Comune di Villa Faraldi e Time kommune, Norvegia Invito all´inaugurazione della mostra / Invitation to opening of the exhibition. La mostra sarà inaugurata dall´Ambasciatore di Norvegia in Italia, Margit Tveiten.

Apertura dal 7 al 15 luglio2018

Orario: tutti i giorni, dalle 20,00 alle 23,00

Domenica 15 luglio 2018, alle 18,00: Artist talk

La giornalista Viviana Spada converserà, in inglese e italiano, con l´artista Morten Slettemeaas nell’Oratorio di Santa Caterina, via Tovo, Villa Faraldi.

L´artista Morten Slettemeås ha soggiornato nell’atelier Santa Caterina nella primavera 2018 e ora inaugurerà la mostra al Centro Culturale Fritz Røed a Villa Faraldi, dove esporrà al pubblico il risultato del suo soggiorno di studio a Villa Faraldi.  

La mostra Blue Trees / Green Sky – Alberi Blu / Cielo Verde, consiste in quadri realizzati appositamente per questo evento. I dipinti si alternano, tra figurativo e astratto, con riferimenti alla storia dell´arte, a eventi contemporanei e al nostro mondo di mass media e pop culture, utilizzando idee ed esperienze completamente personali e inserite nel contesto pubblico e globale: opere che sembrano essere la comprensione soggettiva della storia.

I lavori di Slettemeås sono stati precedentemente esposti, tra l´altro, presso il Museo di Arte Contemporanea di San Luis Potosi e il Museo de Cancilleria in Messico, Kunsthall Grenland, Lillehammer Kunstmuseum, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Stavanger Kunstmuseum og Stenersenmuseet in Norvegia. (https://www.slettemeas.com)

La giuria della Fondazione Commemorativa Fritz Røed ha assegnato la borsa di studio a Villa Faraldi 2018 all’artista Morten Slettemeås.

Il premio include l’alloggio e l’opportunità di lavorare nell’atelier Santa Caterina, che in passato fu un Oratorio, ma dall’inizio del 1970, fu utilizzato come atelier da tanti artisti nordici, come Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Goransson ed altri, e dal 1982 come atelier di Fritz Røed.

Lo scopo della Fondazione Commemorativa Fritz Roed, è quello di promuovere l’interesse e la comprensione dell’arte visiva, dell’artigianato e dell’attività artistica di Fritz Røed, in particolare attraverso la ricerca, la diffusione e lo scambio culturale tra la Norvegia e l’Italia. La Fondazione collabora con il Comune di Time in Norvegia e il Comune di Villa Faraldi in Italia.

Gli assegnatari della Borsa di studio a Villa Faraldi della Fondazione Fritz Røed, nel passato, sono stati:

2016  Line Anda Dalmar

2014  Christine Aspelund

2012  Marian Heyerdahl

          Elizabeth Croft

2010 Seconda generazione di artisti norvegesi a Villa Faraldi:

          Gabriella Goransson , Thomas Widerberg e Nico Widerberg

2008 Ulla Brantenberg

LagreLagre

Assegnazione de la Borsa di studio 2018

La Borsa di Fondazione Fritz Røed a Villa Faraldi per il 2018 è stato proposto per i network di Centri di Arte a Norvegia.

Il fine della Fondazione Commemorativa Fritz Røed, è promuovere
l’interesse e la comprensione dell’arte visiva, dell’artigianato e dell’attività artistica di Fritz Røed, in particolare attraverso la ricerca, la diffusione e lo scambio culturale tra la Norvegia e l’Italia.
La Fondazione collabora con il Comune di Time in Norvegia e il Comune di Villa Faraldi in Italia.

8

Il vincitore de la Borsa, riceve 20 000 corone norvegesi è un soggiorno di due mesi a Villa Faraldi in Italia. Il soggiorno comprende l’alloggio e l’opportunità di lavorare nell’atelier Santa Caterina, che in passato fu una Cappella, ma dall’inizio del 1970, venne utilizzato come atelier da tanti artisti nordici, come Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Goransson , Bengt Ohlsson e altri.

Sono giunte 30 richieste per partecipare alla selezione e la giuria ha scelto, all’unanimità Morten Slettemeås come vincitore 2018.

Il sito web: slettemeas.com

Morten Slettemeås sta programmando la permanenza nell’atelier Santa Caterina il mese
di aprile il mese di luglio.

I vincitori de la Borsa della Fondazione Fritz Røed, Villa Faraldi
nel passato, sono stati:

2016 Line Anda Dalmar
2014 Christine Aspelund
2012 Marian Heyerdahl
e Premio Santa Caterina, Elizabeth Croft
2010 Seconda generazione di artisti norvegesi a Villa Faraldi,
Gabriella Goransson , Thomas Widerberg e Nico Widerberg
2008 Ulla Brantenberg

Il vincitore de la Borsa si impegna di tenere l’atelier aperto durante il
suo periodo di soggiorno a Villa Faraldi e puo anche avere la possibilita di fare una mostra a Centro Sociale Fritz Røed o a lo studio Santa Catherina.

Noi siamo molto fiduciosi che Morten Slettemeås possa trovare inspirazione per i suoi progetti artistici nell’incontro con il paesaggio e la gente di Villa Faraldi e che loro proveranno grande piacere nel conoscere questa giovane e vitale artista.

Tildeling av Villa Faraldi stipendet 2018

Fritz Røeds Minnefond (FRfondet) har vedtatt å tildele Villa Faraldi stipendet for 2018 til kunstneren Morten Slettemeås.

Stipendet har vært delt ut hvert annet år, første gang i 2008.
I år valgte fondet å utlyse stipendet gjennom Kunstsentrene i Norge og vi fikk ialt 30 kvalifiserte søknader til behandling.

Stipendet er opprettet av FRfondet. Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia:
Stipendmottaker får:
• ARBEIDSSTIPEND: pålydende NOK 20 000.
• 2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia, i perioden april – juli 2018.

8Morten Slettemeås arbeider hovedsakelig med maleri. Hans malerier veksler mellom det figurative og det abstrakte med referanser både fra kunsthistorien og vår massemediale popkulturelle verden.
Under hans opphold i Villa Faraldi vil har arbeide med en separatutstilling i Villa Faraldi i juli og en separatutstilling på Hå Gamle Prestegård på Nærbø i Oktober.
Hans arbeider er tidligere blitt vist i utstillinger blant annet ved: Museo de Arte Contemporaneo i San Luis Potosi og Museo de Cancilleria i Mexico, Kunsthall Grenland, Lillehammer Kunstmuseum, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Stavanger Kunstmuseum og Stenersenmuseet.

Kunstneren planlegger en måneds opphold I Villa Faraldi I april/mai 2018 og en måneds opphold i Villa Faraldi I juli 2018.
Se også hjemmesiden slettemeas.com

De nordiske Villa Faraldi-kunstnerne har alltid vært en integrert del av det sosiale liv i landsbyen. Stipendiaten oppfordres til å videreføre denne tradisjonen, ved at innbyggerne inviteres til atelierbesøk, åpent atelier, utstilling eller lignende under oppholdet.
Billedhoggeren Fritz Røed (1928 – 2002) var født og vokste opp på Bryne på Jæren, et sted han alltid forble nært knyttet til. Time Kommune er vennskapskommune med Villa Faraldi, og en god samarbeidspartner og viktig bidragsyter til FR–fondets virksomhet.
Juryen bestod av:
• Gabriella Göransson, styremedlem og billedkunstner
• Karoline Røed Tønnesen, styremedlem og grafisk designer
• Kristin Røed, styreleder og kunstformidler

Tidligere stipendmottakere er:

2016: Line Anda Dalmar
2014: Christine Aspelund
2012: Marian Heyerdahl (Villa Faraldi stipendet) og Elizabeth Croft (S. Catherina arbeidsstipend)
2010: 2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi:
Thomas Widerberg, Nico Widerberg og Gabriella Göransson
2008: Ulla Mari Brantenberg

Vi gratulerer Morten Slettemeås med stipendet og ser fram til det videre samarbeidet.

Villa Faraldi stipendet 2018

Fritz Røeds Minnefond (FRfondet) utlyser Villa Faraldi stipendet for 2018.

Stipendet deles ut hvert annet år, første gang i 2008.

I år har fondet valgt å utlyse stipendet gjennom Kunstsentrene i Norge og billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Norge kan søke.

Stipendet er opprettet av FRfondet. Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia:

Stipendmottaker får:

 • ARBEIDSSTIPEND: pålydende NOK 20 000.
 • 2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia, i mai – juni 2018. 

  Oppholdet inkluderer:

 • ATELIER: Det gamle nedlagte kapellet Santa Catherina er brukt som atelier siden begynnelsen av 1970 tallet av flere nordiske kunstnere, deriblant Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Göransson og Bengt Ohlson med flere. Atelieret stilles til rådighet under oppholdet.
 • LOSJI: FR fondet stiller enkel losji til disposisjon. Tilgang til felles kjøkken og bad. Egner seg ikke for familier med barn. (kost ikke inkludert). FR fondet kan, hvis ønskelig, formidle leie av bolig med høyere standard.

De nordiske Villa Faraldi-kunstnerne har alltid vært en integrert del av det sosiale liv i landsbyen. Det vil bli satt pris på om stipendiaten søker å videreføre denne tradisjonen,  for eksempel ved at innbyggerne inviteres til atelierbesøk, åpent atelier, utstilling i atelieret eller lignende under oppholdet.

Billedhoggeren Fritz Røed (1928 – 2002) var født og vokste opp på Bryne på Jæren, et sted han alltid forble nært knyttet til. Time Kommune er vennskapskommune med Villa Faraldi, og en god samarbeidspartner og viktig  bidragsyter til FR–fondets virksomhet.

Søknadsfrist 15. oktober 2017 til stipend@frfond.no

 • Kun digitale søknader mottas og søknaden må inneholde:
 • Begrunnet interesse for hvorfor du vil søke stipend. Maks to A4 sider.
 • CV
 • Maks 10 bilder av kunstneriske verk/prosjekt. Ikke større en 1MB TOTALT.

Juryen består av:

 • Gabriella Göransson, styremedlem og billedkunstner
 • Karoline Røed Tønnesen, styremedlem og grafisk designer
 • Kristin Røed, styreleder og kunstformidler

Tidligere stipendmottakere er:

2008:   Ulla Mari Brantenberg

2010:   2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi

Thomas Widerberg, Nico Widerberg og Gabriella Göransson

2012:   Marian Heyerdahl (Villa Faraldi stipendet)

Elizabeth Croft (S. Catherina arbeidsstipend)

2014:   Christine Aspelund

2016:   Line Anda Dalmar

Studio Aperto Note 17.05/18.06. 2016 – Line Anda Dalmar

In Collaborazione con i comuni di Villa Faraldi (Italia) e di Time (Norvegia) vi invito alla

Inaugurazione Studio Aperto: Sabato 16.07.2016 ore 21:00 – 23:00

Studio Aperto e incontro con l’Artista: Domenica 17.07.2016 ore 16:00 – 18:00

nello Studio Oratorio di  Santa Caterina, Villa Faraldi

Con la vincitrice della Borsa di Studio 2016 della Fondazione Fritz Roed, Line Anda Dalmar, che  ha lavorato nello Studio Oratorio di Santa Caterina a Villa Faraldi nella primavera 2016.

Note 17.05/18.06.2016 è costituito da circa 85 disegni creati durante il suo soggiorno a Villa Faraldi nei mesi di maggio/giugno 2016. I disegni sono stati raccolti in ordine cronologico, come un diario, ed esposti qui su stendibiancheria.

Line Anda Dalma è interessata al tempo, al cambiamento, alla distanza e allo spazio, a come ci influenza e come resta impresso nella nostra memoria visiva. Le opere spesso rispecchiano come sperimentiamo la natura che ci circonda e il modo in cui rispondiamo alla sua forma. In questo contesto è interessante osservare come la natura sia considerata elemento applicabile per raggiungere un senso d’appartenenza, d’attaccamento e senso d’identità.

I soggetti in Note 17.05/18.06.2016 sono focalizzati su piante e fiori in movimento. L’esperienza immediata è fondamentale per lei: un momento che è in costante cambiamento e, pertanto, non appare come un’immagine distinta, ma come un ricordo fugace di qualcosa che è stato.

L’incontro con Line Anda Dalmar sarà un colloquio informale in lingua inglese, con qualche traduzione in italiano, tra l’artista norvegese e la giornalista Viviana Spada.

Line Anda Dalmar ha studiato presso la Scuola Superiore d’Arte a Bergen (Ba, foto) e Konstfack a Stoccolma (MA, arte), vive a Stavanger. Negli ultimi anni ha tenuto una serie di mostre, sia in Norvegia sia all’estero, individualmente e collettivamente. Tra queste:

Centro Culturale Rogaland e Museo d’Arte a Stavanger, Marabouparken (Stoccolma), Fotogalleriet e Galleri BOA (Oslo), Museo D’Arte Nord-Trøndelag (Namsos), Vestlandsutstillingen 2010, Public Spiace One e Vesterheim Museum (Iowa, US) e Altes Finanzamt (Berlino).

Lavora su temi specifici ed è orientata a progetti con video, fotografie, sculture e disegni.

Le sue opere possono essere percepite come riflessioni su come vivere il paesaggio e l’ambiente circostante.

L’artista ha programmato la sua permanenza nell’atelier Oratorio di Santa Caterina da metà maggio a metà giugno e da metà luglio a metà agosto. Noi siamo molto fiduciosi che Line Alma Dalmar troverà ispirazione per i suoi progetti artistici nell’incontro con il paesaggio e la gente di Villa Faraldi e che la stessa gente proverà grande piacere nel conoscere questa giovane e vitale artista.

 lineandadalmar.com

Primi Artisti Borsa di studio a Villa Faraldi:

2014 Christine Aspelund

2012  Marian Heyerdahl, samt S Catherina Arbeidsstipend til Elizabeth Croft.

2010  2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi: Gabriella Göransson, Thomas Widerberg og Nico Widerberg

2008  Ulla Mari Brantenberg.

Vi diamo il benvenuto allo Studio Aperto nell’atelier di Santa Caterina a Villa Faraldi.

Assegnazione della Borsa di Studio, Fondazione Fritz Røed a Villa Faraldi 2016

La Borsa di Studio della Fondazione Commemorativa Fritz Roed a Villa Faraldi per il 2016 è stata pubblicizzato dai membri della “Association of Artists, Rogaland, Norway” (member of IAE/IAA).

Fritz Roed era molto legato alla regione del Rogaland, in cui si trova Bryne, il suo luogo di nascita.

Lo scopo della Fondazione Commemorativa Fritz Roed, è quello di promuovere l’interesse e la comprensione dell’arte visiva, dell’artigianato e dell’attività artistica di Fritz Roed, in particolare attraverso la ricerca, la diffusione e lo scambio culturale tra la Norvegia e l’Italia.

La Fondazione collabora con il Comune di Time in Norvegia e il Comune di Villa Faraldi in Italia.

Il vincitore della Borsa, riceve 20.000 NOK (corone norvegesi) e un soggiorno di due mesi in Italia, a Villa Faraldi. Il soggiorno comprende l’alloggio e l’opportunità di lavorare nell’atelier Santa Caterina, che in passato fu una Cappella, ma dall’inizio del 1970 fu utilizzato come studio da tanti artisti nordici, come Fritz Roed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Goransson, Bengt Ohlsson e altri.

Sono arrivate alla Commissione otto richieste di partecipazione alla selezione e la giuria, all’unanimità,  ha scelto come vincitrice dell’edizione 2016, Line Anda Dalmar.

Line Anda Dalmar, un’artista che, dopo aver studiato presso la Accademia d’Arte a Bergen (Ba, foto) e Konstfack a Stoccolma (MA, arte), vive ora a Stavanger.

Negli ultimi anni ha tenuto una serie di mostre, personali e collettive, sia in Norvegia sia all’estero. Tra queste ricordiamo la sua presenza presso :Centro Culturale Rogaland e Museo d’Arte a Stavanger, Marabouparken (Stoccolma), Fotogalleriet e Galleri BOA (Oslo), Museo d’Arte Nord-Trondelag (Namsos), Vestlandsutstillingen 2010, Public Space One e Vesterheim Museum (Iowa, US) e Altes Finanzamt (Berlino).

L’artista lavora su temi specifici ed è orientata a progetti con video, fotografia, sculture e disegni. Le sue opere possono essere interpretate come riflessione sul modo di vivere il paesaggio e l’ambiente circostante.

La Dalmar s’interessa a tempo, distanza e spazio quali elementi salvati nella nostra memoria visuale. In questo contesto è interessante il soggetto della natura, considerato elemento adottabile per raggiungere un senso d’appartenenza, d’attaccamento e senso d’identità.

lineandadalmar.com

Line Anda Dalmar sta programmando la sua permanenza nell’atelier Santa Caterina a metà maggio/metà giugno e metà luglio/metà agosto 2016.

La vincitrice della Borsa s’impegna a tenere l’atelier aperto durante il suo periodo di soggiorno a Villa Faraldi, dove sarà possibile ammirare parte delle sue opere sia all’interno sia all’esterno.

Noi siamo molto fiduciosi che Line Alma Dalmar potrà trovare ispirazione per i suoi progetti artistici nell’incontro con il paesaggio e la gente di Villa Faraldi che, a sua volta, potrà provare grande piacere nel conoscere questa giovane e vitale artista.

 

I vincitori della Borsa della Fondazione Fritz Roed, Villa Faraldi nelle passate edizioni, sono stati:

2008   Ulla Mari Brantenberg

2010   Seconda generazione di artisti norvegesi a Villa Faraldi, Gabriella Göransson,

Thomas Widerberg e Nico Widerberg

2012   Marian Heyerdahl e Premio Santa Caterina, Elizabeth Croft

2014   Christine Aspelund

Velkommen til åpent aterlier og kunstnersamtale

 

Notater 17.05. – 18.06. 2016

LINE ANDA DALMAR

Åpent atelier i Oratorio di  Santa Caterina, Villa Faraldi, Italia

I samarbeid med Comune di Villa Faraldi (Italia) og Time kommune (Norge)

Inviterer vi til:

Vernissasje Åpent atelier: lørdag 16.07.2016 kl. 21:00 – 23:00

Åpent Atelier og Kunstnersamtale: søndag 17.07.2016 kl. 16:00 – 18:00

Som motaker av Villa Faraldi Stipendet 2016, fra Fritz Roeds minnefond, har kunstneren Line Anda Dalmar arbeidet i atelieret Santa Catherina i Villa Faraldi våren 2016.

Notater 17.05/18.06.2016 består av ca. 85 studier tegnet under hennes opphold i Villa Faraldi i mai og juni i år. Tegningene vises i kronologisk rekkefølge, som en dagbok, hengende på en klessnor.

Hun er opptatt av tid, forandring, avstand og rom, hvordan det påvirker oss og hvordan det lagres i vår visuelle hukommelse. Arbeidene reflekterer ofte omkring hvordan vi opplever naturen rundt oss og hvordan vi reagerer på dens form.

Motivene i Notater 17.05/18.06.2016 tar utgangspunkt i planter og blomster i bevegelse. Hun forsøker å fange den umiddelbare opplevelsen, et oyeblikk som er i konstant forandring og derfor ikke fremstår som et tydelig bilde, men som et flyktig minne om noe som har vært.

Kunstnersamtalen med Line Anda Dalmar den 17.07. er en uformell samtale på engelsk, mellom kunstneren og den italienske journalisten Viviana Spada.

Mer informasjon om kunstneren finner du på: lineandadalmar.com

Tildeling av Villa Faraldi stipendet for 2016.

Villa Faraldi stipendet for 2016 ble utlyst til medlemmene av Rogaland Bildende Kunstnere. Bakgrunnen for dette er Fritz Røeds nære tilknytning til Rogaland og sitt fødested Bryne.

Fondets formål er å fremme interesse og forståelse for billedkunst, kunsthåndverk og Fritz Røeds kunstneriske virksomhet spesielt, gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom og Norge og Italia. Fondet samarbeider med Time kommune, Norge og Comune di Villa Faraldi, Italia.

Stipendmottakeren får et arbeidsstipend pålydende  NOK 20 000,-  samt 2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia. Oppholdet inkluderer losji og arbeidsmuligheter i atelieret Santa Catherina. Det gamle tidligere kapellet er brukt som atelier av flere nordiske kunstnere siden begynnelsen av 1970 tallet, deriblant Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Göransson, Bengt Ohlsson med flere.

Juryen bestod av:  Karoline Røed Tønnesen, Gabriella Göransson og Kristin Røed. En enstemmig jury valgte å tildele Villa Faraldi Stipendet for 2016 til Line Anda Dalmar.

Line Anda Dalmar er billedkunstner basert i Stavanger etter endt utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen(BA,foto) og Konstfack i Stockholm (MA, Konst). De siste årene har hun hatt en rekkeutstillinger både i inn og utland både separat og i gruppe. Deriblant ved: RogalandKunstsenter og Stavanger Kunstmuseum, Marabouparken (Stockholm), Fotogalleriet og Galleri BOA (Oslo), Kunstmuseet Nord-Trøndelag (Namsos), Vestlandsutstillingen 2010,Public Space One og Vesterheim Museum (Iowa,US) og Altes Finanzamt (Berlin).

Hun arbeider temaspesifikt og prosjektorientert med video, foto, skulptur og tegning som medium. Arbeidene kan sees som refleksjoner omkring hvordan vi opplever landskapet og omgivelsene rundt oss. Hun er opptatt av tid, avstand og rom, hvordan det påvirker oss, og hvilke elementer som lagres i vår visuelle hukommelse. I denne konteksten er landskapet interessant også med tanke på hvilke elementer man søker seg til for å oppnå en følelse av tilhørighet, tilknytning og identitetsfølelse. http://www.lineandadalmar.com

Line Anda Dalmar planlegger opphold i atelieret S. Catherina i to omganger  medio mai til medio juni og  medio juli til medio august.

Tidligere mottakere av Villa Faraldi stipendet er:

2014 Christine Aspelund

2012  Marian Heyerdahl, samt S Catherina Arbeidsstipend til Elizabeth Croft.

2010  2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi: Gabriella Göransson, Thomas Widerberg og Nico Widerberg

2008  Ulla Mari Brantenberg

Stipendmottakeren forplikter seg til å holde åpent atelier i løpet av stipendperioden, det er også gode muligheter for visning av egne arbeider i atelieret og ute idet offentlige rom.

Vi har stor tro på at Line Anda Dalmar kan finne inspirasjon til sine kunstneriske prosjekter i møtet med landskapet og befolkningen i Villa Faraldi og at beboerne i landsbyen vil få glede av møte med denne unge og vitale kunstneren.

For ytterligere informasjon om stipendtildelingen ta gjerne kontakt med Kristin Røed tlf. 957 01 168.

http://jbl.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=38644

http://www.aftenbladet.no/kultur/Line-Anda-Dalmar-fikk-stipendet-3867202.html

Utlysning av Villa Faraldi stipendet 2016

Fritz Røeds Minnefond (FRfondet) utlyser Villa Faraldi stipendet for 2016.

Stipendet deles ut hvert annet år, første gang i 2008.

I år har fondet valgt å utlyse stipendet i Rogaland og kun billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Rogaland kan søke.

Stipendet er opprettet av FRfondet. Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia:

 Stipendmottaker får:

 • ARBEIDSSTIPEND: pålydende NOK 20 000.
 • 2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia, i mai – juni 2016.Oppholdet inkluderer:
 •  ATELIER: Det gamle nedlagte kapellet Santa Catherina er brukt som atelier siden begynnelsen av 1970 tallet av flere nordiske kunstnere, deriblant Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen, Per Göransson og Bengt Ohlson med flere. Atelieret stilles til rådighet under oppholdet.
 • LOSJI: FR fondet stiller enkel losji til disposisjon. Tilgang til felles kjøkken og bad. Egner seg ikke for familier med barn. (kost ikke inkludert). FR fondet kan, hvis ønskelig, formidle leie av bolig med høyere standard.

De nordiske Villa Faraldi-kunstnerne har alltid vært en integrert del av det sosiale liv i landsbyen. Det vil bli satt pris på om stipendiaten søker å videreføre denne tradisjonen,  for eksempel ved at innbyggerne inviteres til atelierbesøk, åpent atelier, utstilling i atelieret eller lignende under oppholdet.

Billedhoggeren Fritz Røed (1928 – 2002) var født og vokste opp på Bryne på Jæren, et sted han alltid forble nært knyttet til. Time Kommune er vennskapskommune med Villa Faraldi, og en god samarbeidspartner og viktig  bidragsyter til FR–fondets virksomhet.

Søknadsfrist 15. november 2015 til stipend@frfond.no

 • Kun digitale søknader mottas og søknaden må inneholde:
 • Begrunnet interesse for hvorfor du vil søke stipend. Maks to A4 sider.
 • CV
 • Maks 10 bilder av kunstneriske verk/prosjekt. Ikke større en 1MB totalt.

Juryen består av:

 • Karoline Røed Tønnesen, styreleder og grafisk designer
 • Gabriella Göransson, styremedlem og billedkunstner
 • Kristin Røed, styremedlem og kunstformidler

Tidligere stipendmottakere er:

2008:   Ulla Mari Brantenberg

2010:   2. Generasjon norske kunstnere i Villa Faraldi

Thomas Widerberg, Nico Widerberg og Gabriella Göransson

2012:   Marian Heyerdahl (Villa Faraldi stipendet)

Elizabeth Croft (S. Catherina arbeidsstipend)

2014:   Christine Aspelund